Wetenschappelijk onderzoek kan en moet beleidsmakers ondersteunen bij het navigeren van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Zonder een duidelijk kader en gecommitteerde middelen is daar echter geen basis voor. Dat stelt Science Europe, de koepel van Europese onderzoeksfinancierders, in de recent gepubliceerde Guidance on Science for Policy Activities. In dit rapport geeft Science Europe aanbevelingen voor onderzoeksorganisaties die betrokken zijn bij Science for Policy.  


‘Zonder overeenkomsten en middelen geen basis voor Science for Policy’

Onderzoeksadvies cruciaal voor grote uitdagingen 

‘In een tijdperk van ongekende wereldwijde maatschappelijke uitdagingen is de rol van wetenschappelijk onderzoek in het informeren van beleidsmakers nog nooit zo cruciaal geweest’. Dat stelt Science Europe in een nieuw adviesrapport getiteld ‘Guidance on Science for Policy Activities'. Via aanbevelingen biedt het rapport handvaten voor Science for Policy-activiteiten van onderzoeksorganisaties. Volgens de Europese koepel begint beleidsadvies op basis van onderzoek bij het vaststellen van een formeel mandaat in overeenstemming met beleidsmakers. Daar moeten de middelen aan gekoppeld zijn om de andere aanbevelingen die het rapport geeft te implementeren. Deze aanbevelingen gaan onder meer in op: het verzamelen van beleidsrelevante vragen; het opzetten van een systeem om wetenschappelijke bijdragen te verzamelen; het organiseren van interacties tussen beleid- en onderzoeksgemeenschappen; en het monitoren en verspreiden van beleidsgerichte output. Daarnaast onderstreept het rapport het van belang multidisciplinariteit in Science for Policy. De complexiteit van maatschappelijke uitdagingen is namelijk gebaat bij verschillende invalshoeken en zo min mogelijke persoonlijke voorkeur, aldus Science Europe.   

Context 

Science Europe is een vereniging van Europese onderzoeksfinancierenders. NWO is namens Nederland lid. In december 2023 stelde de Raad het kader voor Science for Policy-activiteiten vast met het doel om wetenschappers en beleidsmakers in Europa met elkaar te verbinden. De Raad spoort hierin de Commissie aan om in samenwerking met de lidstaten instrumenten op te tuigen die dialoog en mobiliteit tussen overheids- en wetenschappelijke instellingen faciliteert. Dit sluit aan op de visie van Science Europe.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.