Europa loopt momenteel achter op China en de VS in de technologische revolutie en moet daarom actie ondernemen om in de nabije toekomst niet de boot te missen. Daarvoor waarschuwt de European Strategy and Policy Analysis System in een nieuwe scenariostudie die verschillende keuzes en uitdagingen uiteenzet voor Europa in de komende twee zittingsperiodes van de Europese Commissie. Daarnaast noemt het rapport klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en verstedelijking als grote trends die tot 2030 de focus van Europees beleid zullen bepalen.


“Europa loopt risico achter te blijven in technologische revolutie”

Strategen luiden de noodklok

Europa loopt achter in de technologische revolutie ten opzichte van China en de VS. Er is daarom actie noodzakelijk op Europees niveau om te voorkomen dat Europa de boot volledig mist. Het European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), een groep strategen van verschillende EU-instellingen, stelt dit in het rapport Global Trends to 2030: Challenges and Choices for Europe. Hierin worden verschillende uitdagingen tot 2030 uiteengezet; zoals klimaatverandering en verstedelijking, en suggesties gedaan voor beleidskeuzes om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Europa heeft volgens ESPAS het potentieel om een van de grote innovatoren in de wereld te worden, maar daarvoor moet de Unie wel zijn mindset veranderen.

Een Europese aanpak voor nieuwe technologieën    

Europa moet een antwoord formuleren op de technologische voorsprong van China en de VS, anders zullen zij de digitale markt gaan domineren en definiëren. Om een alternatief te bieden aan de Chinese en Amerikaanse markt denkt de strategiegroep bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van ethische standaarden voor kunstmatige intelligentie. Omdat nieuwe technologieën als AI, blockchain en robots op iedereen een impact zullen hebben, is dit een domein waarin Europa leiderschap, visie en doortastend optreden nodig heeft.

Context 

ESPAS is een samenwerkingsverband voor scenariostudies van strategen van vier EU-instellingen, namelijk het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden. Deze scenariostudie bevat een toekomstvisie voor 2030 en is bedoeld als referentiekader voor de nieuwe Commissievoorzitter en zijn college. In de laatste Europese Raad riepen Europese regeringsleiders al op om het concurrentievermogen van de EU te versterken.