EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie

10 december 2018

De Europese Commissie heeft een gecoördineerd plan gepresenteerd voor de bevordering van het gebruik en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het plan is opgesteld door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten. De acties uit het plan zijn gebaseerd op vier hoofddoelen: het maximaliseren van investeringen, het creëren van dataruimten, het bevorderen van talent, vaardigheden en permanente educatie en het ontwikkelen van ethische en betrouwbare kunstmatige intelligentie.

Europese samenwerking voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft in samenwerking met de Europese landen een gecoördineerd plan voor de bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (KI) gepresenteerd. Dit plan bevat acties om een nauwere en efficiëntere samenwerking tussen EU-lidstaten, en Noorwegen en Zwitserland, te verwezenlijken. Deze acties focussen op vier punten: het maximaliseren van investeringen door partnerschappen, het creëren van een Europese dataruimten, het bevorderen van talent, vaardigheden en permanente educatie en het ontwikkelen van ethische en betrouwbare KI.

Maximaliseren van investeringen door partnerschappen

De Commissie en de lidstaten streven naar een betere coördinatie van investeringen in KI. De Commissie zal 70% meer gaan investeren in KI, maar hoopt ook op meer publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van KI. Hiernaast pleit de EU voor een investering van zeven miljard euro tussen 2021 en 2027 uit Horizon Europe en Digital Europe aan KI. Om de doelstellingen te bereiken worden verschillende acties ondernomen, zo wordt er van de lidstaten verwacht dat zij nationale KI-strategieën ontwikkelen en worden er Europese kenniscentra voor KI opgezet en met elkaar verbonden. Digitale innovatiehubs zullen bijdragen aan de toepassing van KI in de economie.

Data-uitwisseling

De Commissie zal samen met Europese landen een Europese dataruimten creëren om een soepel grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens te verzekeren. De Commissie zal samen met de lidstaten bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke gezondheidsdatabank. In 2019 verwacht de Commissie een ondersteuningscentrum voor de uitwisseling van gegevens te hebben opgezet.

Bevorderen van talent

Voor het stimuleren van talent is van belang dat het aantal ICT-specialisten vergroot wordt zodat de ontwikkeling van KI verder gebracht kan worden. De Commissie wil daarom opleidingen op het gebied van KI ondersteunen door te voorzien in specifieke beurzen. Hiernaast streeft de Commissie naar het scheppen van vertrouwen in KI, door grondrechten en ethische regels te verbinden aan de ontwikkelingen.

Context

In april werd de strategie van de Europese Commissie over KI goedgekeurd, waarin werd voorgesteld om eind 2018 een gecoördineerd plan naar buiten te brengen. De acties uit het gecoördineerd plan hebben als doel om de EU op vlak van KI mondiaal te kunnen laten concurreren, met name met China en de Verenigde Staten. De acties in het gecoördineerd plan zullen starten in 2019 of 2020, met als doel om deze acties enkele jaren voort te zetten na een jaarlijkse evaluatie. AI Watch, de kennisdienst van de Commissie op het gebied van KI, zal de uitvoering van het gecoördineerd plan ondersteunen en zal toezicht houden over de ontwikkelingen van KI in Europa.

Meer informatie

Persbericht EC: Samenwerking lidstaten en Commissie om kunstmatige intelligentie “made in Europe” te stimuleren
Persbericht EC: Artificial Intelligence
Persbericht EC: Questions and Answers: coordinated plan for Artificial Intelligence “made in Europe”
Publicatie EC: Artificial Intelligence: A European Perspective
Publicatie EC: Coordinated Plan on Artificial Intelligence
Publicatie EC: Communication Artificial Intelligence for Europe
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Geef uw mening over de invulling van Digital Europe

De consultatie over de invulling van de eerste twee jaar van het Digital Europe programma staat nu open. Tot 25 oktober kunt u uw mening geven over de oriëntatie. Dit document zal de Commissie...

Lees meer

Digitalisering als drijver van innovatie

Digitale technologieën spelen in alle economische sectoren een steeds grotere rol voor innovatie, zo stelt de OESO. Om digitale innovatie te ondersteunen kan een sectorale aanpak helpen bij het...

Lees meer

Wint Europa met ethische richtlijnen de slag om AI?

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt veel nieuwe kansen, maar op dit moment loopt Europa achter op dit gebied in vergelijking met de VS en China. De EU neemt om die reden allerlei initiatieven,...

Lees meer