Regeringsleiders willen sterkere EU op het wereldtoneel

28 maart 2019

Om wereldwijd concurrerend te blijven op het gebied van innovatie moet de Europese Unie innovatie stimuleren en investeringen aanjagen. Dit is te lezen in de conclusies van de Europese Raad. Ze willen bijvoorbeeld een extra impuls voor risicovol onderzoek naar sleuteltechnologieën en de European Innovation Council. Ook zal de EU zich moeten blijven richten op het ontwikkelen van de digitale economie en een langetermijnvisie voor industriebeleid.

EU moet innovatie stimuleren

De Europese Unie moet een sterke speler blijven in de wereld op het gebied van innovatie en daarom moet er meer geïnvesteerd worden in onderzoek en innovatie. Dit staat in de conclusies van de afgelopen Europese Raad. De regeringsleiders willen meer actie van de EU en lidstaten voor het versterken van de interne markt en zien graag een geïntegreerde aanpak op gebieden als technologie, veiligheid, digitalisering en duurzaamheid. Om Europa concurrerend te houden bij het ontwikkelen van sleuteltechnologieën, zullen risicovolle innovaties gestimuleerd moeten worden. Ook vragen regeringsleiders om meer ondersteuningsmaatregelen voor de European Innovation Council en het faciliteren van de implementatie van Belangrijke Projecten van Gemeenschappelijk Europees Belang.

Focus op de digitale economie en industrie

De EU moet zich blijven richten op het ontwikkelen van competitief, veilig, inclusief en ethisch gebruik van digitale technologieën in de EU, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en dataveiligheid. Daarnaast nodigt de Europese Raad de Europese Commissie uit om voor het einde van 2019 met een omvangrijke langetermijnvisie te komen voor de toekomst van de industrie in de EU. Ook zien zij graag concrete maatregelen om deze visie daadwerkelijk te implementeren.

Context

Op 21 en 22 maart zijn de regeringsleiders en staatshoofden van de EU-lidstaten samengekomen in Brussel, vermoedelijk voor de laatste keer in de huidige EU-28 samenstelling. In juni 2018 namen regeringsleiders al conclusies aan waarin het belang van een sterker innovatieklimaat onderstreept werd. Tijdens deze Europese Raad stond verder nogde relatie met China en klimaatverandering op de agenda. Aansluitend vond de Europese Raad in Artikel 50-samenstelling plaats, waarin de EU-27 uitstel heeft verleend aan het VK voor de Brexit.

Meer informatie: 

Publicatie: Conclusies Europese Raad

Artikel Neth-ER: Raad verleent het VK uitstel van Brexit

Artikel Neth-ER: Europese Raad wil inzetten op beter innovatieklimaat

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

OESO: Nationale regels moeten samenwerking bedrijven en kennisinstellingen stimuleren

Overheden zouden wetten en regels moeten creëren die voorzien in het bevorderen van kennisuitwisseling tussen het bedrijven en kennisinstellingen. De OESO stelt dit in een rapport over samenwerking...

Lees meer

Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie

Er zijn in Europa grote regionale verschillen tussen technologische infrastructuren. Technologieën worden niet stelselmatig verspreid of uitgebreid naar nieuwe markten, doordat er te weinig wordt...

Lees meer

Lidstaten maken afspraken voor digitale toekomst

De Europese lidstaten beloven om meer te gaan samenwerken op het gebied van digitalisering en gendergelijkheid, landbouw en Europees cultureel erfgoed. Hiertoe hebben zij drie verklaringen...

Lees meer