De Commissie gaat een blauwdruk maken voor de invoering van een Joint European Degree, oftewel een gezamenlijk Europees diploma. Dit staat in het Commissie werkprogramma voor 2024. Het voorstel voor een Europees diploma zal samengaan met voorstellen over kwaliteitszorg en erkenning. Verder wordt er in het werkprogramma aandacht besteed aan onder meer industriebeleid, AI en uitbreiding van de EU.


Werkprogramma 2024: Commissie gaat werk maken van Joint European Degree

Joint European Degree laatste onderwijsdaad

De Commissie komt volgend jaar met een blauwdruk voor de toekomst van het Joint European Degree. Het Joint European Degree is een initiatief voor een Europees diploma, dat dus niet alleen door een specifieke lidstaat wordt erkend maar door de EU als geheel. De blauwdruk zal gepaard gaan met een voorstel voor Europese afspraken over kwaliteitszorg en erkenning, die nodig zijn om het Europees diploma te laten slagen. Ook zal de Commissie een voorstel doen over aantrekkelijke carrières in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit de presentatie van het werkprogramma 2024 van de Commissie, Delivering today and preparing for tomorrow, dat tevens het laatste werkprogramma van voorzitter Ursula von der Leyen is.

Commissie versterkt Europese industrie

In het werkprogramma besteedt de Commissie veel aandacht aan Europees industriebeleid. Zo zal de Commissie volgend jaar komen met een European defence industrial strategy, om de defensiecapaciteit van lidstaten een impuls te geven tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Verder zal er een plan on advanced materials for industrial leadership worden aangenomen, dat met de ontwikkeling van geavanceerde materialen moet bijdragen aan de groene en digitale transitie. Om de innovatiekracht en internationale concurrentiepositie te versterken, zal de EU haar geavanceerde computers open gaan stellen voor AI-startups en komt er een initiatief over biotechnologie en biomanufacturing. Tenslotte zal de Commissie het European wind power package presenteren om de productie en inwerkingtreding van windturbines te versnellen.

Uitbreiding, samenwerken met Afrika

Niet alleen het versterken van de concurrentiepositie, maar ook uitbreiding en samenwerking met Afrika zijn belangrijke componenten uit het werkprogramma. De Commissie gaat analyseren hoe uitbreiding van de EU de verschillende programma’s zou beïnvloeden, waaronder Horizon Europe en Erasmus+. Ook wordt de samenwerking met andere continenten opgezocht door het partnerschap met de Afrikaanse Unie te versterken.

 

Initiatieven

Wanneer verwacht

Joint European Degree

Q2 2024

Council Recommendation on a European quality assurance and recognition system

Q2 2024

Council Recommendation on attractive and sustainable careers in higher education

Q2 2024

European Defence Industrial Strategy

Q1 2024

Plan on advanced materials for industrial leadership

Q1 2024

EU biotech and biomanufacturing initiative

Q1 2024

European wind power package

Q4 2023

Initiative to open up European supercomputer capacity to ethical and responsible artificial intelligence start-ups

Q1 2024

Communication on pre-enlargement reforms and policy reviews

Q2 2024

Joint Communication on a strengthened partnership with Africa

Q2 2024

Context

De Commissie publiceert elk jaar haar werkprogramma om de prioriteiten van het volgende jaar aan te kondigen. Dit is het vijfde en tevens laatste werkprogramma van de huidige Commissie. De initiatieven in het programma werden eerder aangekondigd in de State of the Union. Het is minder uitgebreid dan andere jaren, omdat er na de parlementsverkiezingen in juni een nieuwe Commissie gevormd zal worden.
 

Mede geschreven door Bas Morshuis.