Neth-ER & Universiteiten van Nederland nodigen u uit voor het aankomende evenement ‘Europese kennisstrategie voor een veranderende wereld' op de Haagse Campus van de Universiteit Leiden in het Wijnhavengebouw. Dit evenement wordt georganiseerd naar aanleiding van de recente adviezen van de Onderwijsraad en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie over strategisch kennisbeleid in Europa en de toekenning van een wettelijke taak aan de organisatie Neth-ER (Netherlands House for Education & Research). Centraal staat de vraag: met welke ambitie en doelen positioneren we vanuit Nederland gezamenlijk het Nederlandse kennisveld in de EU?


Uitnodiging Neth-ER & UNL evenement 'Europese kennisstrategie voor een veranderende wereld'

Nederland, kennis & de EU

Ursula von der Leyen kondigde bij haar aantreden in 2019 aan leiding te willen geven aan een geopolitieke Europese Commissie en vol te willen inzetten op de groene en digitale transitie. Anno 2023 blijkt hoe zeer visionair dit was. De Commissie reageert op crises met initiatieven die daarvoor nooit voor mogelijk werden gehouden. Eén ding valt daarin op: in alle initiatieven dicht de Commissie een grote rol toe aan onderwijs, onderzoek & innovatie om de maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. Kennis speelt een sleutelrol om Europa’s positie in de wereld te beschermen en te promoten. Aan de andere kant zien we dat aanpalende beleidsterreinen zoals digitale en groene wetgeving invloed hebben op de activiteiten van het kennisveld. Met welke doelen moeten de Nederlandse overheid en kennisveld zich positioneren in deze veranderde realiteit en hoe geven we invulling aan de ambities die we stellen? De recente adviezen van de Onderwijsraad en de Adviesraad voor wetenschap, technologie & innovatie, alsook de toekenning van een wettelijke taak aan Neth-ER om de kennispositie van het Nederlands kennisveld te borgen bieden een mooie aanleiding om over deze vragen in gesprek te gaan.

Details evenement:

Datum: Dinsdag 27 juni, 16:45 – 18:00 (borrel tot 19:00)
Locatie: Campus Den Haag, Universiteit Leiden, Wijnhavengebouw (Turfmarkt 99, Den Haag)
Voertaal: Nederlands

Programma

16:45 – 17:00 Inloop met koffie
17.00 – 17:05 Introductie door Henne Schuwer, voorzitter Neth-ER
17:05 – 17:30 Verbinding Nederlands en Europees kennisbeleid in een veranderende wereld,
in gesprek met:  

  • Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad
  • Eppo Bruins, voorzitter AWTI

17:30 - 18:00 Panel, gemodereerd door Jurgen Rienks, directeur Neth-ER, met daarin

  • Dorina Veldhuis (Onderwijsattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU)
  • Mathieu Segers (Hoogleraar Eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht)

18:00 - 18:05 Afsluiting en take-aways door Jurgen Rienks
18:05 - 19:00 Borrel

Registratie

U kunt zich via deze link registeren voor het evenement. De deadline om te registreren is 23 juni