Nederlands en Europees onderzoeksbeleid staan te veel los van elkaar waardoor kansen worden gemist. Om een coherente mix van Europees en Nederlands beleid te creëren geeft de Nederlandse Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie een aantal aanbevelingen. Zo ziet hij graag dat het Nederlands en EU-beleid elkaar versterken of aanvullen, dat Nederland in Brussel proactief en strategisch opereert en dat er betere ondersteuning komt voor instellingen om gebruik te maken van EU-instrumenten.


AWTI: ‘Nederland mist kansen in Europees onderzoek & innovatie’

Strategisch samenspel

Nederlands onderzoeksbeleid sluit niet goed aan op Europees onderzoeksbeleid waardoor Nederland kansen in onderzoek en innovatie misloopt, aldus het rapport Strategisch samenspel - Bundel de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Daarom geeft de AWTI het advies om het Europese en Nederlandse onderzoeks- en innovatiebeleid (O&I) als één geheel te beschouwen. Hierdoor kan een ‘strategisch samenspel’ worden gevormd waarin Nederlands en Europees onderzoeksbeleid elkaar aanvullen of versterken. Een ‘EU-check’ kan voor deze aansluiting zorgen, door in kaart te brengen welke EU-regelingen er zijn, waarna een weloverwogen keuze kan worden gemaakt over hoe nationaal en regionaal beleid daarop aansluiten. Hiernaast pleit de AWTI voor een proactieve houding in Brussel. Door een duidelijke nationale O&I-agenda aan te leveren in Brussel kan Nederland strategischer omgaan met de O&I-beleidsontwikkelingen in de EU.

Begeleiding kennisinstellingen in de regio

De AWTI pleit voor een goede begeleiding van partijen in de regio. Het Europese O&I-beleid kan effectiever benut worden door de regio beter gebruik te laten maken van regionale Europese instrumenten zodat ze O&I versterken, aldus de AWTI. Ook moeten infrastructuren van regionale ecosystemen verbeterd worden zodat inter-Europese samenwerking makkelijker wordt. Zo moeten kennisinstellingen en bedrijven die uitdagingen ervaren in het gebruik van EU-instrumenten, zoals hogescholen, goed begeleid worden zodat zij deze middelen maximaal kunnen benutten. Verder roept de AWTI op tot het steunen van fundamenteel onderzoek vanuit de EU, en wil de Adviesraad dat dit beter wordt verbonden met innovatie.

Context

De AWTI bestaat uit 10 raadsleden en wordt voorgezeten door Eppo Bruins. De groep geeft adviezen aan de Nederlandse regering en het Parlement en wil op deze manier bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland. Begin maart kwam de Onderwijsraad met advies van dezelfde strekking als het rapport van de AWTI, maar dan voor wat betreft de opstelling van de Nederlandse regering op het gebied van onderwijs.

Mede geschreven door Lieve Dessing.