Waarom de Europese Skills Agenda ook voor onderzoekers interessant is

14 september 2020

Veel mensen denken dat de Skills Agenda gericht is aan de onderwijsinstellingen die de vaardigheden moeten bijbrengen, maar ook voor onderzoekers is de onlangs geüpdatete Agenda interessant. Zo moet een Talent-on-Demand module academici en bedrijven bij elkaar brengen. Neth-ER zet alle onderzoeksplannen uit de agenda voor u op een rij.

Agenda voor onderzoeksvaardigheden  

De update van de Europese Skills Agenda die afgelopen juli werd gelanceerd biedt ook veel mogelijkheden voor onderzoekers. In tegenstelling tot de eerdere Agenda uit 2016 is de update niet louter interessant voor de onderwijsinstellingen die voorzien in vaardigenhedenbehoeftes of werkgevers die kampen met vaardighedentekorten. In de update van de Skills Agenda valt te lezen dat de Commissie ervoor wil zorgen dat onderzoekers zijn uitgerust met de specifieke vaardigheden die zij nodig hebben in hun verdere onderzoekscarrière.

Onderzoekers bijscholen 

Om onderzoekers bij te scholen wil de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten een aantal initiatieven uitrollen. Zo gaat zij een Europees competentieraamwerk voor onderzoekers ontwikkelen en een aansluitend pakket van kernvaardigheden voor onderzoekers, waaronder werken volgens de principes van Open Science. Daarnaast zal de Commissie in samenspraak met de lidstaten een set van indicatoren definiëren die het statistisch analyseren en monitoren van vaardigheden mogelijk moet gaan maken. Zulke indicatoren kunnen van pas komen bij het in kaart brengen van brain circulation in de Europese Onderzoeksruimte. Tenslotte zal een Talent-on-Demand module academici en bedrijven bij elkaar moeten brengen. Deze module zal kennisuitwisseling tussen bedrijven en academici over vaardighedenbehoeften op het gebied van onderzoek & innovatie faciliteren. Met financiële ondersteuning uit Horizon Europe zouden universiteiten kenniswerkers kunnen uitlenen aan bedrijven voor korte, tijdelijke projecten.

Context

In juni 2016 presenteerde de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' gepresenteerd. Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de mismatch van vaardigheden in Europa aan te pakken. Nicolas Schmid, Eurocommissaris voor Banen en Sociale Rechten, kreeg als opdracht de Europese vaardighedenagenda te updaten. Op 1 juli presenteerde de Commissie de hernieuwde agenda met daarin een twaalftal acties die moeten helpen om de komende jaren een vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Er is nog geen tijdlijn beschikbaar voor het uitrollen van de verschillende initiatieven uit de Skills Agenda.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Commission presents European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience
Publicatie Commissie: Mededeling Europese Skills Agenda
Artikel Neth-ER: Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen
Artikel Neth-ER: Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA
Artikel Neth-ER:
LERU: Cultuurveranderingen universiteiten nodig voor Open Science

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Meer aandacht nodig voor onderlinge samenwerking in nationale ERA actieplannen

De nationale actieplannen voor de ERA schenken nog niet altijd veel aandacht aan onderlinge samenwerking, zo blijkt uit een evaluatie van de ERAC. Er word nauwelijks aandacht geschonken aan...

Lees meer

Hoe kan Europa de digitale transitie de baas blijven?

Er moet in totaal jaarlijks 117 miljard euro geïnvesteerd worden, waaronder 42 miljard voor onderwijs en vaardigheden, om de digitale kloof te dichten. Zo stelt een rapport over de digitale...

Lees meer

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Voorzitter ERA werkgroep pleit voor meer inclusiviteit

De nieuwe Europese onderzoeksruimte moet meer inspelen op inclusiviteit en beter aansluiten op maatschappelijke behoeften. Deze boodschap deelde Eduardo Maldonado, voorzitter van de ad-hoc werkgroep...

Lees meer