De commissie CULT van het Europees Parlement wil alle Europese kwalificaties vanaf 2025 automatisch laten erkennen. De Europarlementariërs met onder meer onderwijs in de portefeuille doen de oproep in een amendement op het Europees Jaar van Vaardigheden dat in 2023 zal beginnen.


Onderwijscommissie EP wil in 2025 alle kwalificaties automatisch erkennen

Automatische wederzijdse erkenning

Vanaf 2025 moet automatische wederzijdse erkenning van kwalificaties binnen Europa een feit zijn. Dat stellen de Europarlementariërs in de commissie CULT van het Europees Parlement. Zij doen het voorstel in een amendement op het Europees Jaar van Vaardigheden, dat de Commissie in januari 2023 wil beginnen. Volgens de volksvertegenwoordigers zijn de plannen van de Commissie te beperkt. Met dit ambitieuze voorstel willen zij dat veranderen. De oproep van de commissie CULT is opmerkelijk, want de EU mag dit niet afdwingen.

Amendement nog niet overgenomen

Het idee van de onderwijsparlementariërs is nog niet overgenomen door het Parlement. De commissie CULT stuurt het amendement op naar de commissie EMPL, die namens het Parlement een positie mag bepalen. Naar verwachting zal die laatste commissie op zes februari stemmen over het voorstel.

Context

Ieder jaar kiest de Europese Unie een thema waar extra nadruk op komt te liggen. In 2023 is dat het Europees Jaar van Vaardigheden, na het Europees Jaar van Jeugd in 2022. Wederzijdse erkenning van kwalificaties is een van de speerpunten binnen de Europese Onderwijsruimte, hoewel dit stukje bij beetje vordert. Dit najaar onderzocht de Commissie hoeveel onderwijsinstellingen al gebruik maken van automatische wederzijdse erkenning. Een aantal lidstaten, te weten de Benelux en Baltische staten, besloten niet te wachten tot 2025 en sloten onderling een verdrag voor de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs.