De Benelux-landen en de Baltische staten hebben officieel hun Multilateraal voor wederzijdse automatische erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs gelanceerd. Hiermee nemen zij het voortouw rond automatische diploma-erkenning, een van de pijlers van de toekomstige Europese Onderwijsruimte.


Benelux en Baltische staten nemen voortouw in wederzijdse automatische erkenning

Voorbeeld voor automatische erkenning binnen Europa

De Benelux en de Baltische staten hebben officieel hun Verdrag over de wederzijdse automatische erkenning van hogeronderwijsdiploma's gelanceerd. Studenten die een hoger onderwijs diploma (EQF-niveau 5, 6, 7 en 8) behalen in één van de landen uit de beide regio’s, kunnen rekenen op een automatische erkenning van hun diploma in de andere vijf landen. De twee regio’s geven met het verdrag een juridisch bindend vervolg aan hun intentieverklaring uit 2019 en vormen nu samen de enige regio in de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA) waartussen het niveau van diploma’s automatisch wordt erkend. Hiermee nemen ze het voortouw rond automatische erkenning van diploma’s binnen de Europese Onderwijsruimte (EEA).

Wie volgt?

De zes landen benadrukken dat het om een open verdrag gaat, waarmee ze hopen de automatische erkenning in de toekomst uit te kunnen breiden naar andere landen uit de EHEA.  Landen die een aanvraag tot toetreding willen indienen, moeten daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen; zo moeten zij onder andere actief betrokken zijn bij het Bologna-proces en over betrouwbare kwaliteitszorgsystemen beschikken. Naast kwaliteitsvol onderwijs staat wederzijds vertrouwen tussen de deelnemende landen centraal in dit hele proces.  

Context

De automatische wederzijdse erkenning van diploma’s is een van de pijlers van de Europese Onderwijsruimte. De Commissie wil dat in 2025 een diploma behaald in één van de Europese lidstaten automatisch zal worden erkend in de andere lidstaten. Hiermee wil zij een einde maken aan langdurige en dure administratieve erkenningsprocedures, die nu nog te vaak voor veel studenten een struikelblok vormen om in het buitenland te gaan studeren of te werken. In 2018 namen de EU- lidstaten een Raadsconclusie aan waarin zij formeel aangeven te zullen streven naar automatische diplomaerkenning voor diploma's en resultaten van leerperiodes in het buitenland binnen het hoger onderwijs. Neth-ER gaat in haar position paper over de Europese Onderwijsruimte dieper in op dit thema.