2023 moet het jaar van de vaardigheden worden. Met dit voorstel wil de Commissie aandacht vragen voor het uitrusten van de Europese beroepsbevolking met relevante vaardigheden zodat individuen makkelijker kunnen manoeuvreren binnen de arbeidsmarkt die verandert als gevolg van de groene en digitale transities. De Commissie wil onder andere bij- en omscholing promoten en internationaal talent aantrekken. Het is tevens tot en met 13 december mogelijk uw mening te laten horen over het Europees Jaar van Vaardigheden via een consultatie.


Commissie komt met voorstel voor Vaardighedenjaar 2023

Beleidsdoelen

De Commissie wil van 2023 het Jaar van de vaardigheden maken. In samenwerking met lidstaten, onderwijsinstellingen, sociale partners en het bedrijfsleven wil de Commissie een nieuwe stimulans geven aan leven lang ontwikkelen, ter versterking van het Europese concurrentievermogen op lange termijn. De Commissie heeft hiervoor de volgende doelstellingen gesteld:

  • Meer investeren in training en bijscholing, om mensen te ondersteunen bij het overstappen van de ene baan naar de andere.
  • Het afstemmen van het vaardighedenaanbod op de veranderende behoeftes van de arbeidsmarkt, met een speciale focus op de digitale en groene transitie. De betrokkenheid van mensen die noch werken noch onderwijs volgen heeft prioriteit.
  • Het aantrekken van mensen uit landen buiten de EU, die over de gevraagde vaardigheden beschikken.

Aangekondigde stappen

De Commissie is van plan om financieringsmogelijkheden voor om- en bijscholing komend jaar extra uit te lichten. Daarnaast heeft de verdere ontwikkeling van intelligente instrumenten die helpen met het vergaren en verspreiden van informatie over (in de toekomst benodigde) vaardigheden prioriteit. Verder wil de Commissie het makkelijker maken om kwalificaties transnationaal te erkennen, inclusief kwalificaties die buiten de EU zijn toegekend. Om meer mensen uit derde landen aan te trekken, moeten mobiliteits- en leermogelijkheden worden verruimd. De Commissie vraagt lidstaten een nationale coördinator voor het Vaardighedenjaar aan te stellen. Wil u laten weten waar het Europees Jaar van Vaardigheden sowieso over moet gaan? Laat dan uw mening horen in de openbare consultatie. Reageren kan tot en met 13 december.

Context

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen kondigde in haar derde State of the Union speech al aan dat 2023 het Europese Jaar van de vaardigheden wordt. Op dit moment heeft meer dan drie kwart van de bedrijven in de EU moeite met het vinden van personeel dat over de benodigde vaardigheden beschikt. Bovendien blijkt uit statistieken van Eurostat dat slechts 37% van de volwassenen op regelmatige basis een training doet, terwijl het doel voor 2030 op 60% staat. Er zijn al veel Europese initiatieven gaande waarop kan worden voortgeborduurd om vaardigheden verder te stimuleren: de European Skills Agenda, het Pact for Skills, de New European Innovation Agenda, de European Strategy for Universities, het Skills & Talent Package en de Digital Skills & Jobs Coalition. Ook wijst de Commissie in haar voorstel op de vele financieringsmogelijkheden voor vaardigheden. Nu de Commissie het voorstel heeft gepubliceerd, gaan het Parlement en de Raad zich erover buigen.

 

Mede geschreven door Bram Veerman.