Dit jaar vindt op 25 en 26 september de tweede editie van het Forum on Vocational Excellence plaats in Amsterdam. Aanmelden voor het Forum is mogelijk tot en met 1 juli 2023. De Centres of Vocational Excellence (CoVE), het Erasmus+ initiatief dat nationale centra voor excellent beroepsonderwijs verbindt, staat centraal tijdens dit evenement. Het beroepsonderwijs, bedrijven en overheden zullen kennis delen en inspiratie opdoen.


Meld u aan voor het Forum on Vocational Excellence 2023

Tweede editie op Hollandse bodem

Het Forum on Vocational Excellence 2023 vindt op 25 en 26 september plaats in Amsterdam. Tijdens de tweede editie van het Forum staan de nationale centra voor excellent beroepsonderwijs en het Europese initiatief dat hen verbindt centraal. Het beroepsonderwijs, bedrijven en overheden komen samen om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te bespreken, zoals kwalitatief goed onderwijs en training aanbieden in lijn met maatschappelijke behoeften. Uit de vorige editie bleek dat CoVE-projecten goed verbonden zijn met bredere beleidsprioriteiten van de Commissie, zoals vergroening en digitalisering. Wel hebben de CoVE’s een langetermijnvisie nodig. Hiernaast spelen ook toegepast onderzoek, innovatie van beroepen en inspirerende leeromgevingen een grote rol in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De eerste dag van het Forum staat een bezoek aan Nederlandse publieke-private partnerschappen in het beroepsonderwijs centraal. De tweede dag biedt netwerkmogelijkheden en kennisuitwisseling.

Registreren voor het evenement kan via de volgende link.

Context

Nationale centra voor excellent beroepsonderwijs in heel Europa zijn verbonden in het Centres of Vocational Excellence initiatief. Op deze manier kunnen deze nationale centra met elkaar samenwerken aan de digitale en groene transities en sectorspecifieke uitdagingen. Een voorbeeld van een project is het Pilot Platform of Vocational Excellence dat zicht richt op het opleiden van de excellente watervakman. De Commissie stimuleert de partnerschappen via het Erasmus+ programma met een budget van 400 miljoen euro voor zeven jaar. Nederland werkt al jaren aan excellentie in het beroepsonderwijs en scoort goed in de Centres of Vocational Excellence-calls, ook weer in de laatste ronde. Bij zes van de dertien geselecteerde Centres of Vocational Excellence-projecten zijn Nederlandse partners betrokken. In 2022 vond de eerste editie van het Forum on Vocational Excellence plaats in de Spaanse stad San Sebastian. Tijdens de vorige editie werd er afscheid genomen van Joao Santos, de beroepsonderwijsexpert van de Commissie. In een afscheidsinterview ging Neth-ER in gesprek met Joao over zijn bijdrage aan de CoVEs.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.