Bij zes van de dertien geselecteerde Centres of Vocational Excellence-projecten zijn Nederlandse partners betrokken. Qua aantal geselecteerde partners scoort Nederland daarmee na Spanje het hoogst van alle EU-landen. Naast zes Nederlandse instellingen uit het Nederlandse beroepsonderwijs zijn er ook drie hogescholen en een universiteit geselecteerd. Twee projecten worden gecoördineerd door een Nederlandse partner: de Hogeschool Utrecht leidt een project over duurzame energie en het Friesland College mag haar werk voortzetten op het gebied van water.


Nederlands mbo én hbo scoren goed in Centres of Vocational Excellence-call

Nederland scoort uitstekend  

Nederland heeft uitstekend gescoord in de eerste call van Centres of Vocational Excellence-projecten onder het huidige Erasmus+ programma. Bij zes van de dertien geselecteerde projecten zijn Nederlandse partners betrokken. Opvallend deze ronde is dat naast zes beroepsonderwijsinstellingen ook drie hogescholen en een universiteit zijn geselecteerd. In totaal zijn er 22 Nederlandse partners geselecteerd, waarmee Nederland een tweede plek scoort net achter Spanje, maar voor Griekenland. De geselecteerde projecten ontvangen elk vier miljoen euro om de komende vier jaar excellent beroepsonderwijs vorm te geven. De concurrentie dit jaar was groot met 84 ingediende voorstellen. 18 projecten ter waarde van 72 miljoen euro die wel boven de drempelwaarde voor financiering scoorden moesten toch teleurgesteld worden. De selectie vond in februari al plaats, maar de betrokken instellingen zijn pas later bekendgemaakt.

Twee Nederlandse coördinators

Twee van de geselecteerde projecten worden gecoördineerd door een Nederlandse partner. De Hogeschool Utrecht gaat het project Sustainable Energy Education coördineren. Ook ROC Midden-Nederland is partner in hetzelfde project. Daarnaast mag het Friesland College zijn coördinerende werk voortzetten in de Platform of Vocational Excellence Water Scale-up, een vervolg op het project dat in 2019 werd geselecteerd in de eerste pilotronde. In het vervolgproject gaat zij in zee met groene (v)mbo-onderwijsaanbieder Yuverta.

CoVE’s kleuren oranje

Daarnaast zijn er in vier andere projecten Nederlandse partners te vinden. De Hogeschool Aeres is betrokken bij het zuivelsectorproject European Excellence in Dairy Learning. De hogeschool Saxion en de Universiteit Twente gaan European Platform for Vocational Excellence in Health Care dragen zorg voor innovatief onderwijs in de gezondheidszorg. In het project Technical Skills for Harmonized Offshore Renewable Energy gaat het Nederland ook voor de wind met twee partners: de ROC's Noorderpoort en Scalda. Tenslotte is het Da Vinci College partner in het project Learner Centric Advanced Manufacturing Platform for CoVEs, een voortzetting van het pilotproject uit 2019. In verscheidene van bovengenoemde projecten is overigens ook het publiek-private partnerschappennetwerk Katapult betrokken.

Context

De Europese partnerschappen voor Centres of Vocational Excellence (CoVE’s) zijn gericht op een innovatieve aanpak van het beroepsonderwijs, waarbij verschillende publieke en private partners samenwerken in een regio die internationaal verbonden is met andere regio’s in Europa. Op deze manier wil de EU ervoor zorgen dat studenten, zowel jong als volwassen, de nieuwste kneepjes in het vak aanleren en bedrijven derhalve kunnen rekenen op arbeidskrachten die weten hoe zij de nieuwste innovaties in de sector kunnen toepassen. Waar er in 2019 en 2020 nog twee pilotrondes onder het vorige Erasmus+ programma plaatsvonden, zijn de CoVE’s onder het huidige Erasmus+ volledig uitgerold met een budget van 400 miljoen euro in totaal. Daarmee hoopt de Commissie de komende zeven jaar honderd projecten te kunnen financieren. De deadline voor de call van 2022 komt al bijna in zicht, die is namelijk op 7 september.