Tijdens de Raad Algemene Zaken hebben de lidstaten het voorstel van de Commissie voor herziening van de Europass aangenomen. De nieuwe Europass zal toegankelijker en uitgebreider worden en beter aangepast aan het digitale tijdperk.

Het nieuwe Europass: klaar voor het digitale tijdperk

Herziening van Europass  

Europass moet in staat zijn om mee te veranderen met technologische ontwikkelingen en daardoor beter aansluiten op de behoeften van de toekomstige arbeidsmarkt. Het is daarom wenselijk om het huidige Europass, een geslaagd instrument, te moderniseren en te verbeteren. De lidstaten hebben tijdens de Raad Algemene Zaken een besluit aangenomen om Europass te herzien, naar aanleiding van een voorstel van de Commissie. Gebruikersgemak moet het uitgangspunt zijn in de ontwikkeling van het nieuwe Europass: zodat het instrument toegankelijker is voor een breder publiek, met name voor groepen met een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt. 

Uitbreiding van diensten en instrumenten

De nieuwe website zal gebruikers meer diensten en instrumenten bieden om hun vaardigheden en kwalificaties te evalueren en op simpele wijze in kaart te brengen. De online tool voor het maken van een CV zal verbeterd en uitgebreid worden. Ook zal het platform meer informatie gaan bieden over leermogelijkheden in Europa, kansen op de arbeidsmarkt en het erkennen van kwalificaties, waaronder een functie die met behulp van big data regionale arbeidsmarkttrends en vraag naar specifieke vaardigheden in kaart kan brengen. 

Context

De herziening van de Europass is één van de tien acties van de New Skills Agenda for Europe, een initiatief van de Commissie om de skills gap en de skills mismatch in Europa aan te pakken. Het Europass portfolio, geïntroduceerd in 2004, is één van de bekendste Europese initiatieven voor het in kaart brengen van vaardigheden, kwalificaties en professionele ervaring. Door het bieden van een uniform model kan Europass mobiliteit in Europa vereenvoudigen en stimuleren, zowel voor werkzoekers als werkgevers. Hoewel Europass door de jaren heen wel enkele technische verbeteringen heeft ondergaan, is dit de eerste keer dat het besluit volledig herzien wordt.