Vaardigheden

Dossierbeschrijving

Vaardigheden zijn het vermogen om kennis toe te passen en knowhow te gebruiken om taken uit te voeren en problemen op te lossen. In de toekomst zullen creativiteit, het vermogen om nieuwe zaken te leren en aanpassingsvermogen waarschijnlijk belangrijker worden dan de kennis die de scholen traditioneel aan leerlingen hebben overgebracht. Een combinatie van de juiste kennis, skills and competenties bijbrengen is een verantwoordelijkheid van individuen, overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 

Lees meer

De Europese Commissie werkt samen met de EU-lidstaten om het concept van 'kerncompetenties' te ontwikkelen, namelijk de kennis, vaardigheden en houding die mensen helpen zich persoonlijk te ontplooien, die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot en hen staat stelt deel te nemen aan de samenleving. Deze omvatten de 'traditionele' competenties als moedertaal, vreemde talen, basiscompetenties in wiskunde en wetenschap, en digitale competentie, maar ook de meer ‘transversale’ vaardigheden zoals leren leren, sociale en maatschappelijke competenties, het nemen van initiatief en ondernemerschap, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een duidelijk verband gelegd tussen skills en banen. Het is van groot belang dat mensen over de juiste skills beschikken, met als doel het bevorderen van werkgelegenheid, technologische en sociale innovatie, economische groei en een groter concurrentievermogen in de Europese Unie.

In juni 2016 heeft de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' gepresenteerd. Deze agenda bevat tien beleidsinitiatieven die in 2016 en 2017 geïnitieerd zullen worden. Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de vaardigheden mismatch in Europa aan te pakken. De vaardighedenkloof verwijst naar het gebrek aan vaardigheden waardoor Europeanen niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Hierin spelen basisvaardigheden maar ook digitale vaardigheden een belangrijke rol. De vaardigheden mismatch verwijst naar het feit dat de Europese bevolking over veel vaardigheden beschikt maar dat deze vaardigheden niet altijd aansluiten op wat de economie nodig heeft.

Meer informatie

Mededeling Europese CommissieA New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness
Mededeling Europese Commissie
: Improving Competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools
Mededelin Europese Commissie: An Agenda for new skills and jobs

Nieuws

Voorkom vaardighedenkloof tussen generaties

Lidstaten moeten investeren in leven lang leren om concurrerend te blijven en om een vaardighedenkloof tussen jongere en oudere werknemers te voorkomen. Dit stelt de Europese Commissie in het...

Lees meer

EUA over HO: focus op interdisciplinair landschap

De EUA is het eens met de Europese Commissie dat de vaardighedenkloof in het hoger onderwijs moet worden verkleind via innovatieve curriculumontwikkeling en lerarentraining, staat in een paper...

Lees meer

Aandacht nodig voor leren op de werkvloer

Er is meer aandacht nodig voor leren op de werkvloer. Zo worden stagiairs slecht betaald en er zijn geen duidelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en vergoeding. Dit blijkt uit een studie in...

Lees meer

Cedefop: Leren is cruciaal voor ouder personeel

Het stimuleren van leren is belangrijk om ouder personeel werkzaam, actief en geschoold te houden. Dit stelt Cedefop in een rapport over actief ouder worden met beroepsonderwijs en training....

Lees meer

Tool ontwikkeld om vaardigheden inzichtelijk maken

De door de Europese Commissie nieuw ontwikkelde Skills Profile Tool moet het makkelijker maken voor migranten om hun vaardigheden te presenteren. Door deze tool krijgen bijvoorbeeld...

Lees meer

Factsheet: mid-term evaluatie Erasmus+

Voor Erasmus+ staat 2017 in het kader van de mid-term evaluatie. De Europese Commissie zal een externe evaluatie laten uitvoeren en tevens moeten de lidstaten hun eigen evaluatie uitvoeren en deze...

Lees meer

Geef uw mening over impact Erasmus+

De Europese Commissie roept hoger onderwijsinstellingen, studenten en universiteitsstaf op om deel te nemen aan een tweede online enquête over de impact van Erasmus+. Het doel van de enquête is om...

Lees meer

EP benadrukt belang van O&I in industriële digitalisering

Onderzoek en innovatie zijn belangrijk voor de industriële digitalisering, stelt het Europees Parlement in een resolutie. Ook heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin het...

Lees meer

Onderwijsbeleid nodig om digitalisering bij te blijven

De modernisering van onderwijssystemen moet ervoor zorgen dat leerlingen vaardigheden leren die van belang zijn voor de groeiende digitale economie. Dit staat in een concept paper van de Europese...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.