Vaardigheden

Dossierbeschrijving

Vaardigheden zijn het vermogen om kennis toe te passen en knowhow te gebruiken om taken uit te voeren en problemen op te lossen. In de toekomst zullen creativiteit, het vermogen om nieuwe zaken te leren en aanpassingsvermogen waarschijnlijk belangrijker worden dan de kennis die de scholen traditioneel aan leerlingen hebben overgebracht. Een combinatie van de juiste kennis, skills and competenties bijbrengen is een verantwoordelijkheid van individuen, overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 

Lees meer

De Europese Commissie werkt samen met de EU-lidstaten om het concept van 'kerncompetenties' te ontwikkelen, namelijk de kennis, vaardigheden en houding die mensen helpen zich persoonlijk te ontplooien, die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot en hen staat stelt deel te nemen aan de samenleving. Deze omvatten de 'traditionele' competenties als moedertaal, vreemde talen, basiscompetenties in wiskunde en wetenschap, en digitale competentie, maar ook de meer ‘transversale’ vaardigheden zoals leren leren, sociale en maatschappelijke competenties, het nemen van initiatief en ondernemerschap, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

 

Daarnaast heeft de Europese Commissie een duidelijk verband gelegd tussen skills en banen. Het is van groot belang dat mensen over de juiste skills beschikken, met als doel het bevorderen van werkgelegenheid, technologische en sociale innovatie, economische groei en een groter concurrentievermogen in de Europese Unie.

 

In juni 2016 heeft de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' gepresenteerd. Deze agenda bevat tien beleidsinitiatieven die in 2016 en 2017 geïnitieerd zullen worden. Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de vaardigheden mismatch in Europa aan te pakken. De vaardighedenkloof verwijst naar het gebrek aan vaardigheden waardoor Europeanen niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Hierin spelen basisvaardigheden maar ook digitale vaardigheden een belangrijke rol. De vaardigheden mismatch verwijst naar het feit dat de Europese bevolking over veel vaardigheden beschikt maar dat deze vaardigheden niet altijd aansluiten op wat de economie nodig heeft.


Meer informatie

Mededeling Europese CommissieA New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness
Mededeling Europese Commissie
: Improving Competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools
Mededelin Europese Commissie: An Agenda for new skills and jobs

Nieuws

Hoe gaat Cedefop het mbo ondersteunen?

Cedefop wil helpen bij de aanpassing van het mbo aan economische en sociale ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit staat in een document waarin Cedefop in kaart heeft gebracht hoe...

Lees meer

Wat zijn de sleutelcompetenties van de toekomst?

Via een publieke consultatie kunt u input leveren voor de herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties uit 2006. De consultatie staat nog tot 19 mei 2017 open. Publieke Consultatie...

Lees meer

Bevorder gebruiksvriendelijkheid in herziening Europass Framework!

Het is essentieel om de diensten en instrumenten van de EU op het gebied van training en onderwijs zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dit is de kernboodschap van de European Association of...

Lees meer

Beroepsonderwijs van belang bij integratie van migranten

Beroepsonderwijs en work-based training speelt een cruciale rol bij de integratie van migranten in de samenleving. Door het volgen van deze training verbeteren zij hun vaardigheden en...

Lees meer

Op de agenda: januari

Wat staat er allemaal op de Europese kennisagenda in januari 2017? Op 1 januari neemt Malta het voorzitterschapsstokje over van de Slowaken. Verder zal de Europese Commissie haar ERA Progress Report...

Lees meer

Nood aan Europees ICT-personeelsbestand

Er is een grote noodzaak voor een bestand van gekwalificeerd ICT-personeel in Europa om mondiaal concurrerend te blijven en nieuwe technologieën bruikbaar te maken. Dat blijkt uit de ‘eSkills...

Lees meer

Geef regio’s grotere rol in ontwikkelen basisvaardigheden

Lokale en regionale overheden kunnen een grotere rol spelen bij het uitvoeren van initiatieven onder de New Skills Agenda for Europe, zoals het ontwikkelen van basisvaardigheden en de bijscholing...

Lees meer

Verbind ECTS en ECVET

Er moeten betere synergiën tussen het European Credit Transfer System en het European Credit System for Vocational Educational and Training komen, aldus de Europese Commissie. Dit is belangrijk voor...

Lees meer

Raadsconclusies over skills en radicalisering

De Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport heeft raadsconclusies aangenomen over het ontwikkelen van (digitale) vaardigheden onder de New Skills Agenda en over de rol van onderwijs ter preventie van...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.