Vaardigheden

Dossierbeschrijving

Vaardigheden zijn het vermogen om kennis toe te passen en knowhow te gebruiken om taken uit te voeren en problemen op te lossen. In de toekomst zullen creativiteit, het vermogen om nieuwe zaken te leren en aanpassingsvermogen waarschijnlijk belangrijker worden dan de kennis die de scholen traditioneel aan leerlingen hebben overgebracht. Een combinatie van de juiste kennis, skills and competenties bijbrengen is een verantwoordelijkheid van individuen, overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 

Lees meer

De Europese Commissie werkt samen met de EU-lidstaten om het concept van 'kerncompetenties' te ontwikkelen, namelijk de kennis, vaardigheden en houding die mensen helpen zich persoonlijk te ontplooien, die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot en hen staat stelt deel te nemen aan de samenleving. Deze omvatten de 'traditionele' competenties als moedertaal, vreemde talen, basiscompetenties in wiskunde en wetenschap, en digitale competentie, maar ook de meer ‘transversale’ vaardigheden zoals leren leren, sociale en maatschappelijke competenties, het nemen van initiatief en ondernemerschap, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

 

Daarnaast heeft de Europese Commissie een duidelijk verband gelegd tussen skills en banen. Het is van groot belang dat mensen over de juiste skills beschikken, met als doel het bevorderen van werkgelegenheid, technologische en sociale innovatie, economische groei en een groter concurrentievermogen in de Europese Unie.

 

In juni 2016 heeft de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' gepresenteerd. Deze agenda bevat tien beleidsinitiatieven die in 2016 en 2017 geïnitieerd zullen worden. Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de vaardigheden mismatch in Europa aan te pakken. De vaardighedenkloof verwijst naar het gebrek aan vaardigheden waardoor Europeanen niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Hierin spelen basisvaardigheden maar ook digitale vaardigheden een belangrijke rol. De vaardigheden mismatch verwijst naar het feit dat de Europese bevolking over veel vaardigheden beschikt maar dat deze vaardigheden niet altijd aansluiten op wat de economie nodig heeft.


Meer informatie

Mededeling Europese CommissieA New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness
Mededeling Europese Commissie
: Improving Competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools
Mededelin Europese Commissie: An Agenda for new skills and jobs

Nieuws

Geef uw mening over Europese online onderwijstools en diensten

De Europese Commissie heeft een enquête gelanceerd om inzicht te verkrijgen in het gebruik van Europese online onderwijsinstrumenten en diensten. Met deze survey wil de Commissie de behoeften van...

Lees meer

Inzicht in voorspellen van vaardigheden

Cedefop heeft geanalyseerd hoe EU-lidstaten analyseren en voorspellen welke vaardigheden de toekomstige arbeidsmarkt nodig heeft. Nederland kan een voorbeeld zijn voor andere EU-landen door de...

Lees meer

Nieuwe indeling voor e-competenties

De Europese Commissie heeft haar Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) verder uitgebreid tot acht bekwaamheidsniveaus en voorzien van een nieuwe lay-out. Met deze update wil de...

Lees meer

Europass: eerst verbeteren, dan verder implementeren

Voordat het Europass-raamwerk verder kan worden geïmplementeerd, moet volgens EUROCHAMBRES worden bekeken waar er knelpunten zitten en welke verbeteringen nodig zijn. Dit staat in een position paper...

Lees meer

Onderwijs en innovatie tegen de negatieve effecten globalisering

Onderwijs en innovatie zijn belangrijk om de negatieve effecten van globalisering tegen te gaan. Dit blijkt uit een discussiedocument van de Europese Commissie dat een debat moeten starten over hoe...

Lees meer

Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering

Door te investeren in vaardigheden kunnen landen beter inspelen op de mogelijk negatieve effecten van globalisering. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Het rapport laat zien hoe OESO...

Lees meer

Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU

In het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Pijler van sociale rechten, speelt onderwijs een belangrijke rol. Hiermee wil de Commissie verzekeren dat elke burger toegang heeft tot...

Lees meer

Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills

Voor het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden in Nederland is een gezamenlijke actieagenda nodig. Dit blijkt uit het Skills Strategy Diagnoserapport over Nederland van de OESO. De OESO...

Lees meer

EC vraagt aandacht voor inclusieve groei

Er is meer aandacht nodig voor inclusiviteit bij het doorvoeren van structurele hervormingen om de concurrentiepositie van de EU te verbeteren. Dit staat in een rapport waarin de Europese Commissie...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.