Vaardigheden

Dossierbeschrijving

Vaardigheden zijn het vermogen om kennis toe te passen en knowhow te gebruiken om taken uit te voeren en problemen op te lossen. In de toekomst zullen creativiteit, het vermogen om nieuwe zaken te leren en aanpassingsvermogen waarschijnlijk belangrijker worden dan de kennis die de scholen traditioneel aan leerlingen hebben overgebracht. Een combinatie van de juiste kennis, skills and competenties bijbrengen is een verantwoordelijkheid van individuen, overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 

Lees meer

De Europese Commissie werkt samen met de EU-lidstaten om het concept van 'kerncompetenties' te ontwikkelen, namelijk de kennis, vaardigheden en houding die mensen helpen zich persoonlijk te ontplooien, die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot en hen staat stelt deel te nemen aan de samenleving. Deze omvatten de 'traditionele' competenties als moedertaal, vreemde talen, basiscompetenties in wiskunde en wetenschap, en digitale competentie, maar ook de meer ‘transversale’ vaardigheden zoals leren leren, sociale en maatschappelijke competenties, het nemen van initiatief en ondernemerschap, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

 

Daarnaast heeft de Europese Commissie een duidelijk verband gelegd tussen skills en banen. Het is van groot belang dat mensen over de juiste skills beschikken, met als doel het bevorderen van werkgelegenheid, technologische en sociale innovatie, economische groei en een groter concurrentievermogen in de Europese Unie.

 

In juni 2016 heeft de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' gepresenteerd. Deze agenda bevat tien beleidsinitiatieven die in 2016 en 2017 geïnitieerd zullen worden. Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de vaardigheden mismatch in Europa aan te pakken. De vaardighedenkloof verwijst naar het gebrek aan vaardigheden waardoor Europeanen niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Hierin spelen basisvaardigheden maar ook digitale vaardigheden een belangrijke rol. De vaardigheden mismatch verwijst naar het feit dat de Europese bevolking over veel vaardigheden beschikt maar dat deze vaardigheden niet altijd aansluiten op wat de economie nodig heeft.


Meer informatie

Mededeling Europese CommissieA New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness
Mededeling Europese Commissie
: Improving Competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools
Mededelin Europese Commissie: An Agenda for new skills and jobs

Nieuws

Effectieve mix investeringen helpt minder bedeelde regio’s

Een effectieve mix aan investeringen in innovatie, menselijk kapitaal en connectiviteit moet zorgen voor economische groei in minder bedeelde regio’s. Dit stelt de Europese Commissie in een studie...

Lees meer

Hoe investeren in de juiste vaardigheden?

Overheden moeten beter inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt door onderwijs en opleidingsactiviteiten meer te richten op beroepen waar een tekort is aan geschoold personeel. Dit blijkt uit...

Lees meer

Servoz: 'Better linking to business is essential for vocational and higher education'

It seems that 2017 will have a lot in store for DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Reason for Neth-ER to ask Michel Servoz, Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (...

Lees meer

Hoe vinden leerlingen hun plek in de digitale samenleving?

Leerlingen die deelnemen aan eTwinning-projecten ontwikkelen een gevoel van verantwoordelijkheid en en digitaal bewustzijn. Dit staat in een rapport waarin de belangen van het lesgeven in digitale...

Lees meer

Hoe ver zijn EU-landen met het valideren van non- en informeel leren?

Willen lidstaten voor 2018 een raamwerk hebben geïmplementeerd om non- en- informeel leren te valideren, dan moet er in Europa een sterkere focus komen op de samenhang tussen de onderwijssector, de...

Lees meer

Vaardigheden jongeren afhankelijk van sociaaleconomische status

Jongeren uit lagere sociaaleconomische klassen ontwikkelen hun vaardigheden minder goed dan jongeren uit hogere sociaaleconomische klassen. Dit verschil wordt alleen maar groter naarmate zij...

Lees meer

Hoe gaat Cedefop het mbo ondersteunen?

Cedefop wil helpen bij de aanpassing van het mbo aan economische en sociale ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit staat in een document waarin Cedefop in kaart heeft gebracht hoe...

Lees meer

Wat zijn de sleutelcompetenties van de toekomst?

Via een publieke consultatie kunt u input leveren voor de herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties uit 2006. De consultatie staat nog tot 19 mei 2017 open. Publieke Consultatie...

Lees meer

Bevorder gebruiksvriendelijkheid in herziening Europass Framework!

Het is essentieel om de diensten en instrumenten van de EU op het gebied van training en onderwijs zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dit is de kernboodschap van de European Association of...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.