De Commissie evalueert de Raadsaanbeveling over het Europees kwalificatiekader voor leven lang leren. Zodoende kunt u uw mening geven over de maatregelen die naar aanleiding van de Raadsaanbeveling zijn genomen. Input geven is mogelijk tot en met 22 maart 2023.


Geef uw mening over het Europees kwalificatiekader voor leven lang leren

Input welkom

De Commissie wil graag uw mening meenemen in de evaluatie van het Europees kwalificatiekader (EQF) voor leven lang leren. De evaluatie vindt plaats naar aanleiding van de herziening van het EQF door de Raadsaanbeveling uit 2017. De aanbeveling was destijds bedoeld om het kwalificatiekader te actualiseren en te verdiepen. U kunt aan de evaluatie bijdragen tot en met 22 maart 2023.  

Context

Het EQF is een initiatief uit 2008 om kwalificatieniveaus tussen Europese landen beter te kunnen vergelijken. Eerder dit jaar werd bekend dat de Nederlandse overheid van plan is om de Nederlandse invulling van het EQF, het NLQF, wettelijk te verankeren, waardoor het kader leven lang leren beter kan faciliteren.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.