Het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) wordt herzien om ervoor te zorgen dat het actueel blijft. Dit is besloten tijdens de Onderwijsraad op 22 mei. Het EQF zorgt ervoor dat nationale kwalificaties in Europa met elkaar vergeleken kunnen worden en het heeft als doel bij te dragen aan het vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit.

Herziening van het European Qualifications Framework

Herziening van het European Qualifications Framework

De Onderwijsraad heeft een aanbeveling over de herziening van het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen om ervoor te zorgen dat het EQF actueel blijft en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied. De herziening moet zorgen voor zowel continuïteit als verdieping van het EQF.

Over het EQF

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee nationale kwalificaties binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel van het kader is dat kwalificaties makkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken om zo de studenten- en arbeidsmobiliteit en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle soorten kwalificaties zijn onderdeel van EQF, zoals hoger onderwijs en mbo, maar ook kwalificaties in de private sector en internationale organisaties. De acht Europese referentielevels worden omschreven op basis van leerresultaten: kennis, vaardigheden en competenties. Nationale kwalificaties kunnen hieraan worden gerelateerd. De referentielevels in het EQF kunnen worden gebruikt om kwalificaties in andere landen beter te begrijpen en te vergelijken. Kwalificaties moeten wel eerst nationaal erkend worden, voordat gebruik kan worden gemaakt van het EQF.  

De onderwijsraad

De Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad vergaderde op 22 en 23 mei in Brussel. Naast de herziening van het EQF heeft de Raad gesproken over een voortgangsrapport over Europass, het dertigjarig bestaan van Erasmus+ en het ondersteunen van jongeren in de ontwikkeling van life skills.