Hogeronderwijsinstellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. De European Students Union betoogt dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen in het onderwijs van universiteiten en hogescholen. Ook zou duurzaamheid een grotere rol moeten spelen in de kwaliteiskaders van de instellingen.

ESU: Universiteiten verantwoordelijk voor duurzaamheid

Hogeronderwijsinstellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. De European Students Union betoogt dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen in het onderwijs van universiteiten en hogescholen. Ook zou duurzaamheid een grotere rol moeten spelen in de kwaliteitskaders van de instellingen.

Een verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen

Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van hogeronderwijsinstellingen. Dat betoogt nochtans de European Student Union (ESU) in een statement over de plaats van duurzaamheid in het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen dragen verantwoordelijkheid voor relevant onderzoek, valorisatie van resultaten en een brede toepassing van onderwijs in de maatschappij. Daar hoort ook de verplichting bij om studenten de kennis, vaardigheden en waarden bij te brengen die nodig zijn voor een duurzame samenleving. De grootste impact die universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid kunnen hebben, zijn de personen die ze onderwijzen, aldus de studentenvakbond.

Duurzaamheidscriteria

Hogeronderwijsinstellingen moeten afgerekend kunnen worden op hun “sustainability performance”. Zo zou duurzaamheid onderdeel moeten zijn van de kwaliteitskaders van universiteiten en hogescholen. Ook moeten instellingen hun pensioenfondsen duurzaam investeren. Op onderzoeksgebied zouden ethische commissies niet alleen moeten toetsen op de directe impact op mensen, maar ook de indirecte impact op de leefomgeving. Daarbij waarschuwt ESU voor “greenwashing”, waarbij een instellingen niet handelt naar de eigen duurzaamheidsbeloftes.

Context

De ESU is een koepelorganisatie van Europese studentenorganisaties, waarvan onder andere het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond lid zijn. ESU vertegenwoordigt 46 nationale studentenbonden uit 40 verschillende landen. Op dit moment werkt de Europese Commissie aan de Green Deal, de nieuwe brede Europese groeistrategie.

Meer informatie:

Bericht ESU: Statement on Sustainability
Artikel Neth-ER: ESU en ESN roepen Raad op budget Erasmus+ te verdriedubbelen
Artikel Neth-ER: ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’
Artikel Neth-ER: Aanbevelingen voor de erkenning van academische kwalificaties
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?