De Commissie heeft het Erasmus+ werkprogramma bekendgemaakt. De belangrijkste prioriteiten voor komend jaar zijn een inclusief Erasmus+, met een speciale focus op het betrekken van Oekraïense vluchtelingen, het verder implementeren van de groene en digitale transitie in het programma, en het promoten van democratische normen en waarden gepaard met een Europese identiteit onder jongeren. Het werkprogramma bevat calls voor European Universities, Erasmus Mundus, Centres of Vocational Excellence en de Teachers Acadamies zijn na een jaar afwezigheid weer van de partij. Ook is er veel aandacht voor beleidsexperimenten.


Erasmus+ werkprogramma 2024 bekend

Prioriteiten

Het Erasmus+ werkprogramma voor 2024 is bekendgemaakt door de Commissie. Voor 2024 is er ruim 4,3 miljard euro opzij gezet voor het verbeteren van Erasmus+, dit is het hoogste jaarbudget ooit tot nu toe. In 2024 is er aandacht voor inclusie, met een focus op het ondersteunen van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld, waarvoor extra geld is vrijgemaakt. De Commissie wil dit jaar binnen Erasmus+ werken aan de vergroening van het gehele programma en het ondersteunen van instellingen bij de digitale transitie. Hiernaast is er aandacht voor het promoten van de Europese identiteit met de hierbij gepaarde normen en waarden. De Commissie wil jongeren stimuleren actief mee te doen aan een democratische Europese Unie, een thema dat nu ook wordt behandeld door het Spaans voorzitterschap.

Terugkeer leraren vlaggenschipinitiatief

Ook dit jaar keren bekende Erasmus+ initiatieven voor samenwerkingsprojecten weer terug in het werkprogramma. Het Europese Universiteiten initiatief ontvangt 189 miljoen euro, een aanzienlijke reducering van bijna 200 miljoen euro vergeleken met afgelopen jaar. Deze call is voor zowel nieuwe als bestaande allianties. Aanvullend is er 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de oprichting van een Community of Practice (CoP) voor Europese Universiteiten. Ook zijn de Erasmus Mundus en Centres of Vocational Excellence (CoVE's) weer te zien, waarbij de CoVE's 56 miljoen toegediend krijgen en het Mundus programma 130 miljoen met een extra 23 miljoen voor regio's buiten Europa. Wat opvalt is de terugkeer van de Erasmus+ Teacher Academies programma, dat lerarenopleidingen in Europa moderniseert. Hiervoor is 22,5 miljoen euro beschikbaar.

Europese beleidsexperimenten

Er staan dit jaar binnen Key Action 3 (KA3) beleidsexperimenten op het programma. In deze oproepen wordt gevraagd naar grootschalige projecten met als doel innovatieve (beleids)benaderingen te identificeren, ontwikkelen en testen. De Commissie heeft de volgende onderwerpen als prioriteit aangemerkt, die moeten helpen bij het realiseren van de Europese Onderwijsruimte.

Digitaal onderwijs

 • Het bouwen van een onderwijskader en nieuw beleid gericht op het stimuleren van gender evenwicht in ICT- gerelateerde studies en beroepen
 • Digitaal welzijn: toepassen wat werkt
 • Data geletterdheid strategieën voor basis en middelbaar onderwijs

Beroepsonderwijs

 • Vrouwen in groene technologie  
 •  Ondersteuning van structuren en netwerken voor de mobiliteit van stagelopers

Volwassenenonderwijs

 • Krachten bundelen om werknemers bij te scholen
 • Ondersteunen van het Pact for Skills

Schoolonderwijs

 • Wegen naar schoolsucces
 • Het opbouwen van duurzaamheidscompetities
 • Het ondersteunen van structuren en mechanismen om de mobiliteit van leraren toe te laten nemen

Microcredentials

 • Microcredentials ecosystemen
 • Microcredentials voor de digitale en groene transities

Hoger onderwijs

 • Nationale en regionale ondersteuning voor de Europese Universiteiten allianties

 

Context

Erasmus+ is het EU-programma voor mobiliteit, samenwerking en beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Elk jaar wordt rond september het werkprogramma voor het nieuwe jaar bekend gemaakt, waarna de programmagids volgt in november. In het werkprogramma staan de doelstellingen voor het jaar 2024, gebundeld in drie Key Actions:, leermobiliteit, samenwerking tussen organisaties en instellingen, en ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking. Naast uitvoering van het huidige programma evalueert de Commissie momenteel het huidige en vorige programma, waarover u nu uw mening kan laten horen.

Mede geschreven door Hannah Teule