Wederom blijft het aantal deelnemers aan Erasmus+ stijgen: in 2019 waren er 940.000 deelnemers en werd een totaalbudget van 3,4 miljard euro ingezet. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport over Erasmus+, waarin de Commissie de balans opmaakt van het programma. Ook in Nederland groeide het programma: 57,43 miljoen euro werd geïnvesteerd en er konden 30.218 deelnemers meedoen.


Erasmus+ groeit met 20% in 2019

Stijgende lijn binnen Erasmus+

Het aantal deelnemers aan Erasmus+ blijft jaar op jaar stijgen. Uit het jaarlijkse rapport blijkt dat er in 2019 een budget van 3,4 miljard euro werd uitgetrokken, wat in vergelijking met 2018 een stijging is van 20 procent. Met dit budget werd financiering verleend aan zo’n 25.000 projecten en konden bijna 940.000 deelnemers op buitenlandse mobiliteit gaan. Hiervan zijn rond de 505.000 afkomstig uit het hoger onderwijs. In het beroepsonderwijs deden ruim 192.000 deelnemers mee aan Erasmus+. 2019 was ook een belangrijk jaar voor Europese samenwerkingsverbanden in het onderwijs: de eerste 17 Europese universiteiten en 5 Centres of Vocational Excellence gingen van start.

Erasmus+ in Nederland

In Nederland werd 57,43 miljoen euro ingezet in 2019. Daarmee konden 30.218 mensen deelnemen aan het programma en werden 316 Nederlandse projecten gefinancierd. Van het budget werd 35,8 miljoen besteed aan het hoger onderwijs en 14,8 miljoen aan het beroepsonderwijs. In totaal zijn er meer studenten vanuit het buitenland naar Nederland gekomen (15.634), dan studenten vanuit Nederland naar het buitenland (14.891). Van de inkomende studenten kwam twee derde voor een traineeship of stage en een derde om te studeren. Van de uitgaande studenten was die verhouding omgedraaid. Het aantal staff exchanges blijft ook in beide richtingen toenemen. De populairste bestemmingslanden zijn hetzelfde gebleven: Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De Nederlandse onderwijsinstellingen die de meeste studenten op mobiliteit sturen zijn de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen; de Radboud Universiteit stoot de Hanzehogeschool Groningen uit de top 3.

Context

De statistieken van 2019 laten zien dat de populariteit van het Erasmus+-programma blijft stijgen. De Europese instellingen hebben dan ook grote ambities voor de opvolger vanaf 2020. Nu de onderhandelaars van de Raad en het Parlement een voorlopig politiek akkoord op het toekomstige Erasmus+-programma hebben bereikt, lijkt het programma voor de komende zeven jaar op ruim 26 miljard euro te kunnen rekenen. Dit akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door het Parlement en de Raad. De stijgende lijn zal in 2020 nog wel een knik krijgen: fysieke mobiliteit is dit jaar ernstig belemmerd door de coronacrisis.