De vijf partnerschappen die mee zullen doen aan de pilotfase van de Centres of Vocational Excellence zijn bekendgemaakt. In totaal zijn zeven Nederlandse partners betrokken bij deze partnerschappen.

Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt

Vijf Centres of Vocational Excellence

De Commissie heeft haar selectie voor de vijf partnerschappen van de Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt. Er zijn zeven organisaties uit Nederland bij de partnerschappen betrokken. Het Friesland College is coördinator van een partnerschap gericht op water. Deze partnerschappen zullen nu een pilotfase ingaan. Ze zullen twee jaar duren en krijgen vanuit de Europese Unie maximaal één miljoen euro.
De netwerken zullen gepresenteerd worden op de European Vocational Skills Week in Helsinki in oktober.

Context

De Centres of Vocational Excellence zijn gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs. Het zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties, met als doel om sterkere lokale en regionale verbindingen te leggen. Zo richten de partnerschappen zich op het aanleren van vaardigheden die aansluiten bij de behoeften van de regio. De partners kunnen gezamenlijke activiteiten organiseren zoals stages, het delen van materieel of het uitwisselen van medewerkers en leraren. Ook kunnen deze partnerschappen samen internationaliseringsstrategieën ontwikkelen om de mobiliteit van mbo-leerlingen, -leraren en medewerkers te bevorderen.  
Momenteel gaat de pilotfase voor twee jaar van start. Hierna zal het concept van deze centres verder worden uitgewerkt in het volgende Erasmusprogramma.