In 2018 is een recordaantal deelnemers en projecten gesteund door Erasmus+. In totaal zijn meer dan 850.000 uitwisselingen verspreid over ongeveer 23.500 projecten mogelijk gemaakt. In Nederland hebben bijna 30.000 deelnemers meegedaan aan projecten van Erasmus+.

Erasmus+ bereikt recordhoogte in 2018

In 2018 is een recordaantal deelnemers en projecten gesteund door Erasmus+. In totaal zijn meer dan 850.000 uitwisselingen verspreid over ongeveer 23.500 projecten mogelijk gemaakt. In Nederland hebben bijna 30.000 deelnemers meegedaan aan projecten van Erasmus+.  

Opmars Erasmus+ gaat door  

In 2018 is er met een ongeëvenaard budget van 2,8 miljard euro (10 procent meer dan in 2017) financiering verleend aan meer dan 23.500 projecten, waarmee zo’n 850.000 studenten, stagiairs en docenten op buitenlandse mobiliteit zijn gegaan. Dit blijkt uit het jaarlijkse Erasmus+ rapport. Hiervan komen zo’n 470.000 deelnemers uit het hoger onderwijs. Speciale aandacht ging in 2018 uit naar het vergroten van digitale vaardigheden en langdurige mobiliteit in het beroepsonderwijs onder het onderdeel ErasmusPro. Daarnaast heeft verdere digitalisering bijgedragen tot administratieve vereenvoudiging. Zo is het Erasmus Without Paper Network in 2018 van start gegaan en bood de Erasmus+ Mobile App handige tools aan studenten.

Statistieken Nederland

In Nederland zijn, met een budget van 47,46 miljoen euro, 309 projecten gefinancierd met een totaal aantal deelnemers van bijna 30.000. Zo’n 60 procent van het budget is besteed aan het hoger onderwijs, en rond de 27 procent aan het beroepsonderwijs. Er zijn 14.375 studenten vertrokken voor een periode in het buitenland, terwijl er 14.842 buitenlandse studenten in Nederland werden verwelkomd. Ook is het aantal staff exchanges van en naar Nederland in de afgelopen jaren flink toegenomen. De meest populaire bestemmingen voor studenten uit Nederland waren Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De top 3 van instellingen van waaruit studenten vertrokken bestaat uit de Universiteit Maastricht, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de financiering voor uitwisselingen is er zo’n 19 miljoen euro besteed aan samenwerkingsprojecten tussen scholen, universiteiten, jeugdorganisaties, bedrijven en overheden.

Context

De cijfers over 2018 laten zien dat Erasmus+ nog steeds aan populariteit wint. Sinds de oprichting van het programma in 1987 hebben meer dan 10 miljoen personen kunnen deelnemen. De Commissie heeft voor het toekomstige Erasmus+-programma (2021-2027) een verdubbeling van het budget voorgesteld, maar de onderhandelingen hierover zijn nog gaande.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Erasmus+ and its predecessors: a life-changing experience for 10 million young Europeans
Persbericht Commissie: 10 million Erasmus participants and counting
Publicatie Commissie: Erasmus+ annual report 2018
Publicatie Commissie: Erasmus+ annual report 2018 - Statistical annex
Factsheet Commissie: Erasmus+ 2018 in numbers - The Netherlands
Artikel Neth-ER: Jongeren aan het werk in en voor Europa
Artikel Neth-ER: Weer recordaantal deelnemers Erasmus+ in 2017