Betrokkenen in het hoger onderwijs zijn zich over het algemeen bewust van kwaliteitszorg op basis van de European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG). Wel is er nog sprake van een kloof tussen theorie en praktijk. Dit concludeert EQUIP (Enhancing Quality throug Innovative Policy & Practice) in een rapport. EQUIPadviseert beleidsmakers daarom een duidelijk kader te creëren waarin kwaliteitszorg beter tot zijn recht komt.

EQUIP: meer duidelijkheid over standaarden kwaliteitszorg nodig

Beleidskader voor meer duidelijkheid 

Betrokkenen in het hoger onderwijs zijn zich bewust van het belang van kwaliteitszorg. Wel bestaan er zorgen over de implementatie van de European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG), onder meer over de kloof tussen theorie en praktijk. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Enhancing Policy: From policy to practice van het project Enhancing Policy through innovative Policy & Practice (EQUIP). Ook is er onduidelijkheid over de verwachtingen met betrekking tot kwaliteitszorg. EQUIP adviseert beleidsmakers om een wettelijk kader te creëren waarin kwaliteitszorg beter tot zijn recht komt, maar waarin tegelijkertijd ruimte is voor innovatie en creativiteit. Meer duidelijkheid over het doel van kwaliteitszorg is daarbij wenselijk. Daarnaast raadt EQUIP aan om synergieën tussen verschillende instrumenten en samenwerking tussen verschillende actoren meer te stimuleren.  

Context 

De ESG zijn een set principes en richtlijnen die de kwaliteit binnen het hoger onderwijs moeten waarboren in de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA). Kwaliteitsborging is belangrijk voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het Europees hoger onderwijs. Naar aanleiding van de herziening van ESG in 2015 is EQUIP opgericht, om de impact en toepassing van ESG te monitoren en te verbeteren. Deze publicatie is één van de uitkomsten van het project.