Kwaliteitszorg

Dossierbeschrijving

In de Verklaring van Bologna van 1999 werden afspraken gemaakt over Europese samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg. Met kwaliteitszorg wordt de transparantie van de Europese hoger onderwijsruimte vergroot en de kwaliteit van het daarbinnen aangeboden hoger onderwijs beter gegarandeerd.

Lees meer

Kwaliteitszorg op Europees niveau

Sinds 1999 is er veel werk verzet op Europees en nationaal niveau om de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs te verbeteren. Zo zijn er de volgende stappen ondernomen:

  • Oprichting van de European Association for Quality Assurance for Higher Education (ENQA) in 2000. ENQA verspreidt informatie en ervaringen op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs onder Europese kwaliteitszorginstanties, overheden en hoger onderwijsinstellingen.
  • Aanname van European Standards and Guidelines (ESG) voor goede kwaliteitszorg in Europa door de ministeriële bijeenkomst in het kader van het Bolognaproces in Bergen, Noorwegen (2005). Deze kreeg in 2015 een update toen de Ministers in het kader van het Bolognaproces in Yerevan bijeenwaren. 
  • In Yerevan hebben de Europese onderwijsministers ook de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes aangenomen. Deze strategie is ontwikkeld om standaarden te ontwikkelen voor externe kwaliteitszorg voor onderwijsprogramma’s die door onderwijsinstellingen uit verschillende landen worden gegeven.
  • Oprichting van het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) met alle kwaliteitszorgorganisaties die aan de ESG voldoen (ingesteld tijdens de ministeriële bijeenkomst in het kader van het Bolognaproces in Londen in 2007). Het register wordt beheerd door de E-4, dat zijn: ENQA, de European University Association (EUA), European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) en de European Students Union (ESU).

Kwaliteitszorg Europese Universiteiten

Er wordt momenteel gewerkt aan een Europese aanpak voor de kwaliteitszorg in Europese Universiteitennetwerken (EUniQ). Dit project is opgezet naar aanleiding van de oprichting van nieuwe universiteitennetwerken onder het Europese Universiteiten-initiatief. Hierbij wordt gezocht naar een werkelijk Europese aanpak voor de kwaliteitszorg van deze programma’s, als alternatief voor de verschillende nationale procedures. De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes dient hierbij als inspiratiebron. Dit project loopt tot mei 2021 en wordt gecoördineerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), in samenwerking met verschillende partners, waaronder ENQA, ESU, EUA en nationale ministeries en kwaliteitszorgorganisaties.

Meer informatie

Website ENQA: European Association for Quality Assurance for Higher Education
Website EQAR: European Quality Assurance Register for Higher Education
Website ENQA: European Standards and Guidelines
Website EQAR: European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

Geüpdatet op: 02/04/2020

Nieuws

Neth-ER roept op tot een Europese Onderwijsruimte die kansen biedt voor iedereen

De Europese Onderwijsruimte moet onderwijssamenwerking tussen EU landen naar een hoger niveau brengen en ervoor zorgen dat iedereen een periode in het buitenland kan leren en studeren, zonder...

Lees meer

Impact van indicatoren in het hoger onderwijs beperkt

Het gebruik van indicatoren voor het hoger onderwijs is niet altijd even effectief. De European Universities Association licht het gebruik van indicatoren in het hoger onderwijs toe en benoemt...

Lees meer

ESU: Universiteiten verantwoordelijk voor duurzaamheid

Hogeronderwijsinstellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. De European Students Union betoogt dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen in het onderwijs van...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

Drie-cycli-systeem nog niet in hele EHEA geïmplementeerd

Het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat) is nog niet in alle landen binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) geïmplementeerd. Dat staat in het rapport van het Uitvoerend Agentschap...

Lees meer

EQUIP: meer duidelijkheid over standaarden kwaliteitszorg nodig

Betrokkenen in het hoger onderwijs zijn zich over het algemeen bewust van kwaliteitszorg op basis van de European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG). Wel is er nog sprake van een...

Lees meer

Karl Dittrich nieuwe president EQAR

Karl Dittrich is benoemd tot voorzitter van het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Hij heeft een mandaat voor een periode van drie jaar. President EQAR De leden van het...

Lees meer

In 11 stappen naar grensoverschrijdende kwaliteitszorg

De European Standards en Guidelines zijn cruciaal in de aanpak van grensoverschrijdende kwaliteitszorg. Dit is één van de kernoverwegingen in de roadmap over grensoverschrijdende kwaliteitszorg,...

Lees meer

Neth-ER: Erasmus+ needs a bigger budget to realise full potential!

Neth-ER argues that at least 2.5% of the EU budget should be dedicated to Erasmus+’s successor programme, with an absolute amount of at least 3 billion euro’s per programme year. This is Neth-ER’s...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.