EHEA-Bolognaproces

Europese Hogeronderwijsruimte

Dossierbeschrijving

Het Bolognaproces is een samenwerkingsverband tussen 48 Europese landen, dat erop gericht is om het hoger onderwijs in de landen dichter bij elkaar te brengen. Het doel van het Bolognaproces is een Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) met vergelijkbare academische graden, gericht op het bevorderen van mobiliteit onder studenten, docenten en onderzoekers, het waarborgen van onderwijskwaliteit en het geven van een Europese dimensie aan het hoger onderwijs.

Lees meer

Ontwikkelingen en belangrijkste verdiensten van het Bolognaproces

Het Bolognaproces heeft onder andere geleid tot:

  • het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat);
  • implementatie van het studiepuntensysteem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS);
  • het Diploma Supplement (DS);
  • ondertekening door alle landen van Europa (op Griekenland na) van de Lissabon Erkenningsconventie (LRC).

De Bolognaverklaring verbindt landen ertoe om op vrijwillige basis hun onderwijsstelsels te hervormen. Elke twee à drie jaar wordt een nieuw communiqué getekend door ministers tijdens een ministeriële conferentie, waarin nieuwe actiepunten aan het Bolognaproces kunnen worden toegevoegd. Zo voegde het Praagcommuniqué (2001) het Leven Lang Leren toe aan de doelen van het Bolognaproces. Later werden onder meer het overkoepelend kwalificatienetwerk voor het Europese Hogeronderwijsgebied (ENQA) en de ontwikkeling van nationale kwalificatieraamwerken (Bergencommuniqué, 2005) toegevoegd en de doelstelling dat tegen 2020, minstens 20% van de afgestudeerden een buitenlandervaring hebben opgedaan (Leuvencommuniqué, 2009). De EHEA is in 2010 formeel gelanceerd met de Verklaring van Boedapest-Wenen. Tijdens de laatste conferentie in Parijs (Parijscommuniqué, 2018) werd gepleit voor meer ondersteuning voor de implementatie van de belangrijkste doelstellingen van het Bolognaproces. Ook is de short cycle-kwalificatie aangenomen als een opzichzelfstaand kwalificatieniveau en moet er meer aandacht komen voor sociale inclusie in het hoger onderwijs.

Deelnemende landen

De Verklaring van Bologna werd op 19 juni 1999 getekend door de ministers voor Onderwijs van 29 Europese landen, waaronder Nederland. Sindsdien is het aantal deelnemende landen uitgebreid naar 48. Ook de Europese Commissie is lid van het Bolognaproces.

Tijdlijn

De volgende ministeriële conferentie staat gepland voor november 2020 in Rome. Op deze conferentie zullen de prioriteiten voor de komende tien jaar besproken worden, waaronder de rol die de EHEA kan spelen in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDGs).  

Meer informatie

Website EHEA: European Higher Education Area
Publicatie: Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint declaration of the European Ministers of Education
Publicatie: Paris Communiqué
Publicatie: Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area

Geüpdatet op: 02/04/2020

Nieuws

Uitgelicht: project AR-Net – Nuffic

In onze rubriek “Uitgelicht!” neemt Neth-ER u mee voor een blik achter de schermen bij een bijzonder Europees project van één van onze leden of hun achterban. Deze week kijken we naar het AR-Net...

Lees meer

EUA: Europees Universiteiten-Initiatief is geen financieringsvehikel

De Europese Universiteiten-netwerken kunnen twee gescheiden werelden samenbrengen. Volgens een enquête onder de leden van de Europese koepel van universiteiten raken door het initiatief eindelijk de...

Lees meer

Meer samenwerking op onderwijs, onderzoek en innovatie in Oostelijk Partnerschap

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een beleidsvoorstel van de Commissie en de Hoge...

Lees meer

Komt er een gemeenschappelijke Europese definitie van academische vrijheid?

Een werkgroep van het Bolognaproces komt met een gemeenschappelijke Europese definitie van academische vrijheid, dit blijkt uit de schriftelijke beantwoording van Josep Borrell op vragen van...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Onderwijsraad: investeer in onderwijs

Europese ministers van onderwijs en financiën spraken over het belang van effectief en kwalitatief onderwijs voor de Europese economie tijdens een eerste gezamenlijke top op 8 november. Daarnaast...

Lees meer

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.