EHEA-Bolognaproces

Europese Hogeronderwijsruimte

Dossierbeschrijving

Het Bolognaproces is een samenwerkingsverband tussen 48 Europese landen, dat erop gericht is om het hoger onderwijs in de landen dichter bij elkaar te brengen. Het doel van het Bolognaproces is een Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) met vergelijkbare academische graden, gericht op het bevorderen van mobiliteit onder studenten, docenten en onderzoekers, het waarborgen van onderwijskwaliteit en het geven van een Europese dimensie aan het hoger onderwijs.

Lees meer

Ontwikkelingen en belangrijkste verdiensten van het Bolognaproces

Het Bolognaproces heeft onder andere geleid tot:

  • het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat);
  • implementatie van het studiepuntensysteem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS);
  • het Diploma Supplement (DS);
  • ondertekening door alle landen van Europa (op Griekenland na) van de Lissabon Erkenningsconventie (LRC).

De Bolognaverklaring verbindt landen ertoe om op vrijwillige basis hun onderwijsstelsels te hervormen. Elke twee à drie jaar wordt een nieuw communiqué getekend door ministers tijdens een ministeriële conferentie, waarin nieuwe actiepunten aan het Bolognaproces kunnen worden toegevoegd. Zo voegde het Praagcommuniqué (2001) het Leven Lang Leren toe aan de doelen van het Bolognaproces. Later werden onder meer het overkoepelend kwalificatienetwerk voor het Europese Hogeronderwijsgebied (ENQA) en de ontwikkeling van nationale kwalificatieraamwerken (Bergencommuniqué, 2005) toegevoegd en de doelstelling dat tegen 2020, minstens 20% van de afgestudeerden een buitenlandervaring hebben opgedaan (Leuvencommuniqué, 2009). De EHEA is in 2010 formeel gelanceerd met de Verklaring van Boedapest-Wenen. Tijdens de laatste conferentie in Parijs (Parijscommuniqué, 2018) werd gepleit voor meer ondersteuning voor de implementatie van de belangrijkste doelstellingen van het Bolognaproces. Ook is de short cycle-kwalificatie aangenomen als een opzichzelfstaand kwalificatieniveau en moet er meer aandacht komen voor sociale inclusie in het hoger onderwijs.

Deelnemende landen

De Verklaring van Bologna werd op 19 juni 1999 getekend door de ministers voor Onderwijs van 29 Europese landen, waaronder Nederland. Sindsdien is het aantal deelnemende landen uitgebreid naar 48. Ook de Europese Commissie is lid van het Bolognaproces.

Tijdlijn

De volgende ministeriële conferentie staat gepland voor november 2020 in Rome. Op deze conferentie zullen de prioriteiten voor de komende tien jaar besproken worden, waaronder de rol die de EHEA kan spelen in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDGs).  

Meer informatie

Website EHEA: European Higher Education Area
Publicatie: Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint declaration of the European Ministers of Education
Publicatie: Paris Communiqué
Publicatie: Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area

Geüpdatet op: 02/04/2020

Nieuws

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

Nederlandse universiteiten behouden positie in THE World University en Shanghai rankings

Met zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 Times Higher Education World University Rankings 2021 en vier in de top 100 Shanghai Ranking, doet Nederland het nog steeds goed in de...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Burgers vinden EU-investeringen in onderzoek & onderwijs belangrijk

Europese burgers hechten belang aan Europese investeringen in onderzoek & onderwijs. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement waarin meer dan 25.000 burgers werden ondervraagd op...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Nederlandse kennisinstellingen behalen goed rapport op Shanghai vakranking

Nederlandse kennisinstellingen zijn veelvuldig te vinden in de Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020. Zo blijkt de Wageningen Universiteit de nummer 1 van de wereld op het...

Lees meer

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.