EHEA-Bolognaproces

Europese hoger onderwijsruimte

Dossierbeschrijving

Op 19 juni 1999 tekenden 29 Europese ministers voor Onderwijs de Verklaring van Bologna. Het doel van dit ‘Bolognaproces’ is een Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) met vergelijkbare academische graden, waarin mobiliteit onder studenten, docenten en onderzoekers bevorderd wordt, de onderwijskwaliteit gewaarborgd wordt en het hoger onderwijs een Europese dimensie krijgt. 

Lees meer

Ontwikkelingen
Het Bolognaproces heeft onder andere geleid tot:

  • het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat);
  • implementatie van het studiepuntensysteem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS);
  • het Diploma Supplement (DS);
  • ondertekening door alle landen van Europa (op Griekenland na) van de Lissabon Erkenningsconventie (LRC).

Het Bolognaverdrag verbindt landen op vrijwillige basis om hun onderwijsstelsel te hervormen. Circa elke twee jaar wordt een nieuw communiqué getekend door ministers, waarin nieuwe actiepunten aan het Bolognaproces kunnen worden toegevoegd. Zo voegde het Praag Communiqué (2001) het Leven Lang Leren toe aan de doelen van Bologna. Later werden onder meer het overkoepelend kwalificatienetwerk voor het Europese Hoger Onderwijsgebied (ENQA) en ontwikkeling van nationale kwalificatieraamwerken (Bergen Communiqué 2005) toegevoegd en de doelstelling van 20 procent afgestudeerden met buitenlandervaring (Leuven Communiqué 2009).

 

Tijdlijn
De EHEA is in 2010 gelanceerd met de Budapest-Vienna Verklaring. In 2015 kwamen de hoger onderwijsministers bijeen in Yerevan, Armenië. Het secretariaat van Bologna is nu in Frankrijk gevestigd, met het oog op de volgende verklaring die voor 2018 in Parijs op de agenda staat. 

 

Meer informatie
Website: European Higher Education Area

Nieuws

In 11 stappen naar grensoverschrijdende kwaliteitszorg

De European Standards en Guidelines zijn cruciaal in de aanpak van grensoverschrijdende kwaliteitszorg. Dit is één van de kernoverwegingen in de roadmap over grensoverschrijdende kwaliteitszorg,...

Lees meer

Voordelen nationale kwalificatiekaders worden zichtbaar

De voordelen van de nationale kwalificatiekaders (NQF’s) zijn merkbaar binnen de Europese Unie, meldt CEDEFOP. Zo maken NQF’s onder andere verschillende kwalificatieniveaus zichtbaar. Voor wat...

Lees meer

LERU: betere samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

Er kunnen meer en betere verbindingen tussen onderwijs en onderzoek worden gelegd stelt LERU in haar position paper ‘Excellent education in research-rich universities’. Dit kan onder meer door de...

Lees meer

Neth-ER: Erasmus+ needs a bigger budget to realise full potential!

Neth-ER argues that at least 2.5% of the EU budget should be dedicated to Erasmus+’s successor programme, with an absolute amount of at least 3 billion euro’s per programme year. This is Neth-ER’s...

Lees meer

CESAER over H2020, EIC en Erasmus+

Excellentie moet de topprioriteit blijven voor Horizon 2020, aldus de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) in een statement over de interim...

Lees meer

Waar moet de Europese hogescholenkoepel zich op richten?

EURASHE vraagt middels een survey hogescholen om hun mening over de toekomstige strategie van EURASHE. U kunt tot 10 november uw mening geven over onder andere EURASHE’s inzet bij de herziening van...

Lees meer

Meer nadruk op leeruitkomsten in Europa

Mede door de invoering van het European Qualifications Framework, is er overal in Europa meer aandacht voor leeruitkomsten als basis voor onderwijsbeleid. Dit concludeert Cedefop in een rapport over...

Lees meer

Planning voorzitterschappen gewijzigd door Brexit

Het Verenigd Koninkrijk zal niet het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen in de tweede helft van 2017. De voorzitterschappen die na 2017 zouden volgen, zijn met een...

Lees meer

EQAR wil uw mening over nieuwe database voor kwaliteitszorg

Vertegenwoordigers van ministeries, onderwijsinstellingen, studenten en andere betrokkenen worden om hun mening gevraagd over een nieuwe database voor kwaliteitszorg voor hoger onderwijs. Het...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.