Het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) wil dat het budget van Erasmus+ efficiënter gebruikt wordt omwille de impact van de partnerschapsinitiatieven. Ook vraagt de universiteitenkoepel om meer aandacht voor vaardigheden en wil ze de flexibiliteit van de mobiliteit van het programma vergroten. Dat schrijft het consortium in hun nieuwe position paper die in het kader van de aanstaande evaluatie op het Erasmus+ programma reflecteert.


ECIU vraagt aandacht voor partnerschappen, vaardigheden en mobiliteit in Erasmus+

Europese Universiteiten

Het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) onderstreept in haar position paper het belang van goede financiering voor Erasmus+. Ook benadrukt ze de belangrijke rol van partnerschappen, zoals het Europese Universiteiten initiatief, die nodig zijn om de impact van het Erasmus+ programma ten volle te benutten. Partnerschappen hebben in het huidige programma moeite met het navigeren tussen de verschillende fondsen vanuit zowel Erasmus+, Horizon Europe, en overige Europese en nationale fondsen. Dit zorgt ervoor dat de Europese Universiteiten niet volledig opleven tot hun ambities. Daarom pleit de ECIU voor een instrument, European Status, dat Europese Universiteiten moet helpen om administratieve obstakels te overkomen. Ook ziet de ECIU graag een versterking van het European Degree project dat de flexibiliteit van leerwegen versoepelt.

Meer flexibiliteit in vaardigheden en mobiliteit

Diversiteit moet een grotere prioriteit worden in het Erasmus+ programma, aldus de ECIU. Hier kan de microcredentials-beweging aan bijdragen omdat het om- en bijscholing gemakkelijker maakt en zo de diversiteit van studenten vergoot. Het Erasmus+ programma vervult een belangrijke functie in het innoveren van onze onderwijssystemen en het internationale concurrentievermogen van Europese Universiteiten. Daarom moet men focussen op de creatie van flexibele leerwegen waarin onderwijs naast de Bachelor, Master, en PhD-opleidingen wordt aangeboden. Zo kunnen hoger onderwijsinstellingen zich beter afstemmen op de behoefte van de samenleving en wordt de diversiteit van studenten vergroot. De ECIU vraagt ook om een vergrote flexibiliteit van de mobiliteit binnen het Erasmus+ programma. Er moet hierin meer aandacht zijn voor multilaterale samenwerkingen wat de flexibiliteit van leerwegen bevordert. Maar er moet ook meer gefocust worden op fysieke mobiliteit om het programma inclusiever te maken.

Context

De ECIU is een consortium van onderzoeksintensieve universiteiten met een focus op innovatie, creativiteit en maatschappelijke impact. De Universiteit Twente is één van de universiteiten die onderdeel uitmaakt van dit consortium. De ECIU is een van de eerste organisatie die een position paper schrijft in de context van de openbare consultatie over het Erasmus+ programma die  binnenkort open gaat.

Mede geschreven door Lieve Dessing.