Eind mei wordt er een nieuw Europees Parlement gekozen. Waarom is het zo belangrijk om te gaan stemmen? Het nieuwe Parlement zal een beslissende rol hebben in de vraag welke richting Europa de komende jaren zal inslaan, ook op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarom drie redenen om naar de stembus te gaan en te zorgen dat een nieuw Parlement een sterke en ambitieuze rol zal spelen voor onderwijs en onderzoek.


Drie redenen: Stemmen tijdens de Europese verkiezingen!

De toegevoegde waarde van Europa

Waarom zijn de Europese verkiezingen belangrijk voor onderzoek en onderwijs? Het Nederlandse kennisveld heeft veel baat bij de Europese samenwerking en het is daarom van groot belang dat de positieve lijn van de afgelopen vijf jaar wordt doorgezet: dat het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek, Horizon Europe, de sterke positie van Nederlandse onderzoekers zal blijven stimuleren en dat het Erasmusprogramma de nieuwe generatie jongeren voorziet van onmisbare ervaringen en vaardigheden. Daarom drie redenen om te gaan stemmen! 

1. Samen staan we sterker

Door op Europees niveau samen te werken kan er meer bereikt worden met minder middelen. Samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling draagt bij aan een sterkere positie van de EU op het wereldtoneel en beschermt welzijn en welvaart in Europa. Door onze krachten te bundelen kunnen we de concurrentiestrijd aan gaan met grootmachten als de VS of China en onze sterke positie behouden, ook en vooral op onderzoeksgebied. Bovendien is Europa als geheel in staat om de verandering in de wereld mede vorm te geven, bijvoorbeeld met ethische richtlijnen in onderzoek en onderwijs, zoals op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grootschalige investeringen die benodigd zijn voor technologische innovatie efficiënter op EU-niveau gerealiseerd worden.  

2. Europa is cruciaal voor sterke positie Nederlands onderzoeksveld

Europa ondersteunt onderzoek naar grote maatschappelijke vraagstukken en draagt ook nog bij aan de Europese economie. Het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 is een stuwende kracht achter het meest excellente onderzoek ter wereld. Dat is van cruciaal belang, omdat excellent onderzoek vaak internationaal wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van de Marie Skłodowska-Curie acties voor uitwisseling van onderzoekers. Daarnaast draagt het Europese programma bij aan de Nederlandse economie want Nederland ontvangt naar verhouding veel financiering uit dit budget: tot op heden al meer dan 3 miljard euro uit Horizon 2020.

3. Europa maakt wereldburgers van jongeren

Erasmus+ geeft ieder jaar vele studenten de kans een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen. Dit biedt jongeren de mogelijkheid om vaardigheden op te doen die cruciaal zijn in een snel veranderende, internationaliserende wereld. Studenten halen voordeel uit hun uitwisseling door het leren van andere talen, het beter oplossen van problemen en het beter begrijpen en kunnen omgaan met andere culturen: vaardigheden die een positieve invloed hebben op de kansen van jongeren op een internationale arbeidsmarkt. Het is daarom van groot belang dat studenten op alle onderwijsniveaus - mbo, hbo en wo - de mogelijkheid krijgen een internationale leerervaring op te doen als onderdeel van hun studieprogramma. Daarom moet de komende jaren nog meer aandacht uitgaan naar inclusiviteit en een brede toegankelijkheid, zodat dit voor alle studenten een reële optie is. Hierdoor kan jong talent zich ontwikkelen tot wereldburger.

Context

Van 23 tot en met 26 mei zullen de Europese Parlementsverkiezingen plaatsvinden. Nederland zal op 23 mei naar de stembus gaan om 26 zetels te verdelen over de partijen. Neth-ER ondersteunt alle kandidaten die zich willen inzetten voor een sterk en ambitieus Europees beleid op onderzoek en onderwijs. In september 2018 riepen de leden van Neth-ER op tot meer investering in kennis voor een welvarend Nederland en Europa in een gezamenlijk statement in aanloop naar de Europese verkiezingen. De leden van Neth-ER hebben ook een gezamenlijk standpunt voor Horizon Europe en Erasmus+. 

Hoe verhouden de Nederlandse partijen zich tot kennis en onderwijs? In het overzicht van Neth-ER is een analyse te vinden van de standpunten van de Nederlandse partijen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie.