EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie

11 april 2019

De High-Level Expert Group on Artificial Intelligence heeft haar ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie gepresenteerd. Deze richtlijnen moeten zorgen voor meer vertrouwen in KI. In de zomer van 2019 gaat een pilotfase van start om de ethische richtlijnen te testen, waarin belanghebbenden om feedback wordt gevraagd. Daarnaast zal de Commissie netwerken van onderzoekscentra en digitale-innovatiehubs opstarten.

Ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie

De High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HLEG) van de Europese Commissie heeft haar ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kustmatige intelligentie (KI) gepresenteerd. Met deze richtlijnen wil de Commissie het vertrouwen in KI versterken. Ook moet dit ervoor zorgen dat publieke en private instellingen minstens 20 miljard euro per jaar in KI investeren. De richtlijnen bevatten zeven eisen waaraan KI zou moeten voldoen:

  1. Invloed en toezicht door mensen: de menselijke autonomie mag niet worden beperkt of misbruikt.
  2. Robuustheid en veiligheid: de gebruikte algoritmen moeten veilig, betrouwbaar en robuust zijn. Eventuele fouten in KI-systemen moeten worden achterhaald en hersteld kunnen worden.
  3. Privacy en data-governance: burgers moeten controle hebben over hun eigen gegevens en deze gegevens mogen niet worden misbruikt.
  4. Transparantie: beslissingen van een KI-systeem moeten herleidbaar en uitlegbaar zijn.
  5. Diversiteit, non-discriminatie en billijkheid: voorkomen moet worden dat de algoritmes vooroordelen zullen aanleren. Indien dit toch gebeurt moet het algoritme veranderd kunnen worden.
  6. Maatschappelijk en ecologische welzijn: KI-systemen moeten bijdragen aan het maatschappelijke en ecologisch welzijn.
  7. Verantwoordingsplicht: duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor KI-systemen en zijn resultaten.

Deze vereisten zijn vervolgens omgezet in specifieke vragenlijsten, die KI-ontwikkelaars kunnen gebruiken als hulpmiddel om te controleren of een KI-systeem aan deze vereisten voldoet.

Testen in de zomer

De Commissie zal in de zomer van 2019 een pilotfase starten om de ethische richtlijnen te testen in de praktijk. Tijdens deze proeffase kunnen belanghebbenden die KI ontwikkelen of gebruiken, zoals onderzoeksinstellingen, feedback geven. De resultaten zullen eind 2019 door de HLEG gebruikt worden om de richtlijnen aan te passen.


Op internationaal niveau wil de Commissie de richtlijnen promoten, zodat de Europese aanpak de norm wordt. Door het voortouw te nemen in internationale fora als de de G7/G20, wil de Commissie met gelijkgezinde partners als Japan en Canada een mondiale consensus over het ethisch gebruik van KI bereiken. Verder zullen bedrijven uit andere landen en internationale organisaties bij de proeffase betrokken worden.

Onderzoekscentra en digitale innovatiehubs

Daarnaast zal de Commissie in het najaar van 2019 beginnen met het opzetten van netwerken van KI-onderzoekscentra van topniveau. Deze netwerken zullen zich focussen op grote wetenschappelijke of technologische uitdagingen die KI-systemen met zich meebrengen. Verder wil de Commissie netwerken van digitale-innovatiehubs opstarten die moeten helpen bij de ontwikkeling van KI. Ten slotte wil de Commissie samen met de lidstaten en de belanghebbenden een model voor het delen van gegevens ontwikkelen.

Context

In april 2018 kondigde de Commissie haar voornemen aan om ethische richtlijnen voor KI te ontwikkelen met de hulp van een High-Level Group. De HLEG presenteerde in december 2018 een eerste conceptieversie van deze richtlijnen, waar belanghebbenden feedback op konden geven. Daarnaast is er in december 2018 een gecoördineerd plan van de Commissie gepresenteerd om de ontwikkeling en het gebruik van KI in Europa te bevorderen. Onlangs hebben de lidstaten hun steun uitgesproken voor dit plan. Daarnaast werken alle lidstaten aan een nationale KI-strategie.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie Kunstmatige intelligentie: Commissie werkt verder aan ethische richtsnoeren
Publicatie Commissie: Communication: Building Trust in Human Centric Artificial Intelligence
Publicatie Commissie: Ethics guidelines for trustworthy AI
Artikel Neth-ER: Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie  
Artikel Neth-ER: EP benadrukt belang onderzoek en vaardigheden voor kunstmatige intelligentie 
Artikel Neth-ER: Geef uw feedback over de ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie  
Artikel Neth-ER: EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie 
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlandse industrie scoort goed op digitalisering, maar grote uitdagingen blijven

Ondanks dat Nederland binnen de EU tot de best presterende landen behoort op het gebied van digitalisering in de industrie zijn er ook grote uitdagingen, blijkt uit een rapport in opdracht van de...

Lees meer

Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn in de nieuwe Commissie van Von der Leyen samengevoegd tot één portfolio. De Bulgaarse Mariya Gabriel zal als commissaris voor Innovation and Youth leidinggeven...

Lees meer

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Geef uw mening over de invulling van Digital Europe

De consultatie over de invulling van de eerste twee jaar van het Digital Europe programma staat nu open. Tot 25 oktober kunt u uw mening geven over de oriëntatie. Dit document zal de Commissie...

Lees meer