Neth-ER aan politieke partijen: inzetten op kenniseconomie voor een sterk Europa

27 september 2018

Investeringen in kennis zijn essentieel voor een welvarend Nederland en Europa. Europa zal voor grote uitdagingen komen te staan, zoals klimaatverandering en digitalisering. Het Nederlands kennisveld vraagt aandacht voor het belang van goed onderzoek en onderwijs en roept de politieke partijen daarom op om zich in te zetten voor een sterke kenniseconomie, in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019.

Sterke kenniseconomie cruciaal voor Europa

Investeringen in kennis zijn essentieel voor een sterk Europa. Deze boodschap dragen de leden van Neth-ER uit in een gezamenlijk statement, als input voor de partijprogramma’s van Nederlandse politieke partijen voor de verkiezingen van mei 2019 in het Europees Parlement. Een sterke kenniseconomie draagt bij aan het oplossen van gezamenlijke uitdagingen waar Europa in de toekomst mee te maken zal krijgen. Het Nederlands kennisveld zet daarom uiteen wat er nodig is van Europa voor onderzoek en onderwijs op topniveau.

Voortbouwen op het succes van Erasmus+

Erasmus+ is op vele vlakken succesvol: een buitenlandervaring heeft bewezen toegevoegde waarde voor het vinden van een baan, het vergroten van sociale cohesie en het opdoen van de juiste vaardigheden. Daarnaast draagt Erasmus+ bij als katalysator voor het versterken van het Europees onderwijsbeleid. De leden van Neth-ER bepleiten daarom een groter budget en meer inclusiviteit voor het toekomstig Erasmusprogramma. Ook wordt het belang van Europese samenwerking rondom diplomaerkenning en standaarden voor kwaliteitszorg onderstreept.  

Impact en excellentie als leidende factoren

Het kaderprogramma voor onderzoek biedt grote toegevoegde waarde omdat het de beste onderzoekers van Europa bijeenbrengt. Horizon 2020 ondersteunt alleen het meest excellente onderzoek en ontwikkelt oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Excellentie en impact moeten daarom leidend blijven in het toekomstig kaderprogramma: Horizon Europe. Ook een groter budget is onmisbaar om genoeg excellente voorstellen te kunnen financieren en de slaagkans te verhogen. Synergieën met andere fondsen, zoals de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) kunnen bijdragen aan het valoriseren van kennis en faciliteren van onderzoekssystemen. Ten slotte benadrukt Neth-ER het belang van Open Access voor een goede circulatie van kennis.

Context

Van 23 tot en met 26 mei 2019 zullen er in alle lidstaten verkiezingen plaatsvinden voor het Europees Parlement. Omdat het Verenigd Koninkrijk de EU in maart 2019 zal verlaten, wordt het aantal zetels in het Parlement na de verkiezingen verminderd naar 705. Wel zal Nederland er drie zetels bijkrijgen ten opzichte van de huidige verdeling. Er zullen 29 Nederlandse Europarlementariërs verkozen worden.

Meer informatie

Publicatie Neth-ER: Vision paper for cohesion policy post-2020: Together for knowledge-driven growth
Publicatie Neth-ER: Vision paper for FP9: Knowledge first
Publicatie Neth-ER: Vision paper for Erasmus++: Knowledge first

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer

Deadline voor missies uitgesteld tot 16 juni

De deadline voor kandidaten om zich te melden voor de mission boards is uitgesteld tot zondag 16 juni 12:00. Nieuwe deadline is 16 juni De Europese Commissie heeft de deadline voor experts om zich...

Lees meer

Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Net op tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen bereikten het Parlement en de Raad een tussenakkoord voor zowel het kaderprogramma als het specifiek programma van Horizon Europe. Dat is mooi,...

Lees meer