Hoewel de Parlementaire commissie CULT het voorstel van de Europese Commissie over het Erasmusprogramma steunt, stelt zij ook een aantal verbeterpunten voor, waaronder het vergroten van de inclusiviteit in het programma. Dit blijkt uit het rapport van rapporteur Milan Zver dat het standpunt bevat over het toekomstig Erasmusprogramma en dat door CULT met overgrote meerderheid is aangenomen. Verder stemt de commissie CULT in met een verdriedubbeling van het budget en zou zij graag meer synergiën zien tussen Erasmus en andere programma’s.

CULT-commissie neemt positie in over Erasmus

Bindende maatregelen voor inclusie

Er moet meer budget, meer inclusiviteit en meer mogelijkheden voor synergiën tussen Erasmus en andere programma’s komen in het volgende Erasmusprogramma. Dat blijkt uit het aangenomen rapport van de Commissie cultuur en onderwijs (CULT) van het Europees Parlement over het toekomstig Erasmusprogramma. Hoewel de CULT-commissie instemt met de ambitie van de Europese Commissie om het programma inclusiever te maken, heeft zij haar twijfels over de uitvoering: deze zou te vrijblijvend zijn. In het rapport worden bindende maatregelen voorgesteld om deze inclusie te realiseren. Zo wordt voorgesteld een nieuw artikel in te voegen waarin de Commissie verplicht wordt een regelgevend kader voor inclusiemaatregelen op te zetten, die door de lidstaten moeten worden omgezet in een nationale inclusiestrategie. Daarnaast wordt benadrukt dat virtuele uitwisseling een mooie manier kan zijn om meer studenten te laten deelnemen, maar dat virtuele uitwisseling fysieke uitwisseling niet kan vervangen. Bovendien wil de CULT-commissie de naam Erasmus+ behouden, om te benadrukken dat het programma niet alleen op het hoger onderwijs gericht is.

Verdrievoudiging van het budget

Ook heeft CULT ingestemd met het voorstel van de rapporteur om het budget voor het Erasmusprogramma te verdrievoudigen, om de doelstellingen van de Europese Commissie te kunnen halen: meer deelnemers, meer inclusiviteit en het opzetten van drie nieuwe initiatieven (European Universities, Centres of Vocational Excellence en DiscoverEU). Daarnaast zouden er meer synergiën moeten zijn tussen Erasmus en andere Europese, nationale en internationale programma’s. Deze synergiën zouden er voor moeten zorgen dat de procedures in het programma worden vereenvoudigd.

Context

De Commissie heeft in mei 2018 een voorstel gedaan voor de opvolger van Erasmus+, Erasmus. De rapporteur namens het Parlement, Milan Zver, presenteerde in oktober 2018 zijn conceptrapport voor het programma, waarna er in de Raad een gedeeltelijke akkoord bereikt werd in november. Het rapport zal in maart op de agenda staan van de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Er zal weinig tijd zijn om de triloog met de andere EU instellingen aan te gaan voordat er Europese verkiezingen plaatsvinden: het Parlement zal zijn werkzaamheden staken na de vergadering in april en met reces gaan.