EP-Rapporteur Erasmus: Budget Erasmus moet verdriedubbeld

31 oktober 2018

Het Erasmusprogramma moet volgens het Europees Parlement drie keer zoveel budget krijgen tussen 2021 en 2027 om inclusiever te worden en haar doelstellingen wat betreft het verdriedubbelen van het aantal deelnemers te bereiken. Milan Zver, rapporteur voor het Parlement voor Erasmus, presenteerde in zijn conceptrapport ook de wens voor meer concrete maatregelen voor inclusie in de Erasmusverordening.

Budget Erasmus moet verdriedubbeld

Het budget voor Erasmus tussen 2021 en 2027 moet minstens 41 miljard euro in constante prijzen zijn om tegemoet te komen aan de lage slagingspercentages, de ambitie van de Commissie om het aantal deelnemers in de toekomstige programmaperiode te verdriedubbelen en om moeilijk te bereiken groepen beter deel te laten nemen. Dit is een voorstel van Milan Zver, de rapporteur voor Erasmus in het Europees Parlement, in zijn conceptrapport over de positie van het Parlement voor de onderhandelingen over het toekomstig Erasmusprogramma. Dit conceptrapport is een reactie op het Commissievoorstel van juni 2018 voor de opvolger van Erasmus+. Ook stelt Zver voor om de naam Erasmus+ niet te wijzigen om continuïteit te behouden en zo duidelijk te maken dat het programma niet alleen voor de hoger onderwijssector is.

Maatregelen voor inclusie

De rapporteur stelt voor een nieuw hoofdstuk in de Erasmusverordening in te brengen met maatregelen voor sociale inclusie. Uit het voorstel van de Commissie bleek dat zij het Erasmusprogramma graag inclusiever zou maken, maar het voorstel bevatte geen concrete maatregelen om dit doel te bereiken. Zver stelt onder andere voor om in de verordening op te nemen dat beursbedragen mogen worden aangepast afhankelijk van de behoefte van deelnemers en dat nationale agentschappen een strategie moeten ontwikkelen om de deelname van kansarmen te verhogen.

Medezeggenschap van het Parlement

Een ander belangrijk punt voor het Parlement is de wens om mee te beslissen over de jaarlijkse werkprogramma’s voor Erasmus. Zver ziet daarom graag dat de jaarlijkse werkprogramma’s via een gedelegeerde handeling worden vastgesteld. Bij het aannemen van werkprogramma’s via een gedelegeerde handeling hebben het Europees Parlement en de Raad twee maanden om eventuele bezwaren te uiten. Het Parlement wil daarnaast meer details over de uitvoering van bepaalde initiatieven in de verordening, om te voorkomen dat de Commissie een ‘carte blanche’ heeft in de uitvoering van het programma.

Synergieën

Zver ziet graag meer synergieën met de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Zo stelt hij voor dat hoog scorende Erasmusvoorstellen die net niet in aanmerking voor financiering van Erasmus komen, zonder extra selectieprocedure recht zouden moeten krijgen op financiering vanuit de ESIF. Daarnaast ziet hij de mogelijkheid om het Europees Sociaal Fonds+ te gebruiken om top-ups voor beurzen van kansarmere deelnemers te financieren.

Context

De publicatie van het conceptrapport is de eerste stap in het bepalen van het standpunt van het Europees Parlement in de onderhandelingen over het Erasmusprogramma na 2020. De schaduwrapporteurs mogen tot 13 november hun amendementen op het Erasmusvoorstel indienen. Hierna zal de Onderwijs en Cultuur (CULT)-commissie van het Parlement in januari 2019 stemmen over het rapport. Als de CULT-commissie het rapport heeft aangenomen zal er in maart door de plenaire vergadering over het rapport worden gestemd. Uiteindelijk zal het Parlement samen met de Raad tot een overeenkomst moeten komen over het toekomstige Erasmusprogramma, dat in 2021 van start zal gaan

Meer informatie

Publicatie Europees Parlement: Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing “Erasmus”
Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

CULT-commissie neemt positie in over Erasmus

Hoewel de Parlementaire commissie CULT het voorstel van de Europese Commissie over het Erasmusprogramma steunt, stelt zij ook een aantal verbeterpunten voor, waaronder het vergroten van de...

Lees meer

Op de agenda: maart

In maart gaat het erom spannen: zal het VK de EU met of zonder deal verlaten, of komt er toch een uitstel van de Brexit? Eind maart komen de regeringsleiders en staatshoofden samen voor een Europese...

Lees meer

Lifelong Learning Platform: maak Erasmus+ gebruiksvriendelijker

De aanmeldprocedure van Erasmus+ zou versimpeld en daarmee gebruiksvriendelijker moeten worden. Dit blijkt uit een onderzoek naar Eramus+ van het Lifelong Learning Platform. Daarnaast zou de...

Lees meer

CvdR pleit voor inclusiviteit van het Erasmus-programma

Het Comité van de Regio’s (CvdR) verwelkomt de verdubbeling van het budget voor het Erasmusprogramma, maar benadrukt dat mensen van alle leeftijdsgroepen, sociale achtergronden en opleidingsniveaus...

Lees meer