De Commissie roept kennisinstellingen op om hun projecten voor 2024 onder Erasmus+ aan te melden. Voorstellen voor onder meer studenten- en stafmobiliteit, Erasmus+ Teacher Academies en Centers of Vocational Excellence kan men nu indienen, met 8 februari als eerste deadline. Ook de programmagids voor 2024 is nu beschikbaar voor iedereen die wil weten hoe Erasmus+ werkt.


Commissie verwelkomt voorstellen voor Erasmus+ in 2024

Selectieronde voorstellen voor 2024 open

Voorstellen voor projecten onder Erasmus+ in 2024 worden vanaf nu welkom geheten. Met het openstellen van de selectieronde en publicatie van de programmagids vraagt de Commissie kennisinstellingen om mee te doen aan het programma. Ze vraagt onder andere om projecten voor mobiliteit, het European University initiative (EUI), Centres of Vocational Excellence (CoVE) en ook kleinschalige partnerschappen. In 2024 is er aandacht voor inclusie, met een focus op het ondersteunen van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld, waarvoor extra geld is vrijgemaakt, bleek al uit het werkprogramma. De Commissie wil dit jaar werken aan de vergroening van het gehele programma en het ondersteunen van instellingen bij de digitale transitie. Hiernaast is er aandacht voor het promoten van de Europese identiteit met de hierbij gepaarde normen en waarden. Alle deadlines staan in het overzicht van de oproepen, waarvan 8 februari de eerste is. 

Context

De Commissie stelt in 2024 meer dan 4,3 miljard euro beschikbaar voor projecten onder Erasmus+. Elk jaar maakt de Commissie rond september het werkprogramma voor het nieuwe jaar bekend, waarna de programmagids volgt in november. Het werkprogramma bevat de doelstellingen voor Erasmus+ gebundeld in drie Key Actions: leermobiliteit, samenwerking tussen organisaties en instellingen, en ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking. Momenteel evalueert de Commissie het huidige en vorige programma, waarover u uw mening kan laten horen tot en met 8 december 2023. Hier bracht ook Neth-ER onlangs haar position paper over uit.