De Europese Commissie adviseert Nederland om haar publieke investeringen te richten op missiegedreven onderzoek & innovatie. Dit stelt zij in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester. De Europese Unie wacht een recessie van ongekende grootte, maar Nederland kan met aandacht voor de groene en digitale transities de maatschappelijke gevolgen verzachten.


Commissie: Nederland, spits investeringen toe op missiegedreven onderzoek & innovatie

Investeer in missiegedreven O&I  

Nederland zal zijn investeringen onder andere moeten toespitsen op missiegedreven onderzoek & innovatie (O&I), aldus de Europese Commissie in haar landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester. De Commissie adviseert Nederland om publieke projectinvesteringen te vervroegen en private investeringen te bevorderen als antwoord op de coronacrisis. Deze investeringen zouden zich moeten focussen op de digitale en groene transitie, met name op de ontwikkeling van digitale vaardigheden, duurzame infrastructuur, schone en efficiënte opwekking en gebruik van energie. Verder tikt de Commissie de Nederlandse overheid op de vingers voor het belastingstelsel dat agressieve fiscale planning in de hand werkt. Ook pleit de Commissie voor effectieve handhaving op witwaspraktijken.

Recessie van historische proporties

Ondanks de snelle beleidsrespons op Europees en nationaal niveau staat de EU een recessie van historische proporties te wachten. De Commissie stelt in de mededeling van het lentepakket voor het Europees Semester dat een gecoördineerde aanpak nodig is om economische schade te beperken. Hoewel de Nederlandse economie minder hard geraakt wordt dan andere Europese landen, zal het herstel ook fors trager zijn. Centraal in de aanbevelingen voor economisch herstel staan enerzijds het verzachten van de sociaaleconomische impact en de gevolgen voor de volksgezondheid; anderzijds de herstart van de economie waarbij de digitale en groene transitie bevorderd wordt. Zo noemt de Commissie het belang van investeren in digitale infrastructuur en vaardigheden in onderwijs zodat gelijke toegang voor iedereen gegarandeerd wordt. Ook investeringen in O&I zijn cruciaal voor economisch herstel.

Context

De landspecifieke aanbevelingen van de Commissie bieden een richtlijn voor het economisch beleid van alle EU lidstaten voor de komende 12 tot 18 maanden. De aanbevelingen maken deel uit van het voorjaarspakket van het Europees Semester, een jaarlijkse cyclus van begrotings- en economisch beleid. De Commissie moest de aanbevelingen van het lentepakket bijschaven vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor de economie van de Europese Unie en haar lidstaten. Toch lijkt de boodschap in veel opzichten hetzelfde te zijn gebleven ten opzichte van de jaarlijkse groeistrategie van 2020: veel toekomstgerichte investeringen in lijn met de prioriteiten van de Commissie. In juni zal de Europese Raad de aanbevelingen van de Commissie naar verwachting overnemen.