Commissie: NL moet meer investeren in O&O en vaardigheden

27 februari 2020

Nederland investeert nog te weinig in onderzoek en ontwikkeling, zo blijkt uit het jaarlijks landenverslag van de Europese Commissie in het kader van het Europees semester. Ook is het nodig onderwijs en vaardigheden beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Dit is van belang voor de productiviteit en innovatiecapaciteit in Nederland.

Meer investeringen in O&O nodig

Om op de lange termijn economische groei te kunnen blijven bevorderen, moet Nederland meer investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dit stelt de Commissie in haar landenverslag over Nederland dat jaarlijks gepubliceerd wordt in het kader van het Europees semester. Gericht beleid is nodig om adequaat te reageren op de stagnatie van de productiviteitsgroei en om een sterke innovatiecapaciteit te behouden. Er zijn nog steeds aanzienlijke investeringen nodig om de 3% van het BBP te behalen. Bovendien is er maar weinig vooruitgang geboekt om investeringen in O&O – met name in de private sector – te bevorderen.

Onderwijs en vaardigheden

De Commissie verwacht dat de vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten substantieel gaat toenemen in Nederland. Zo is er al een toenemend tekort aan mensen met technische en gevorderde digitale vaardigheden. Er moet dus meer geïnvesteerd worden in onderwijs en vaardigheden om beter tegemoet te komen aan de toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. Nederland heeft wel vooruitgang geboekt met het versterken van leven lang leren en bijscholing. Het aantal Nederlanders dat volwassenenonderwijs volgt is hoger dan het Europees gemiddelde. Wel zouden kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals tijdelijke krachten, meer leermogelijkheden kunnen krijgen om hun inzetbaarheid te vergroten. Ook haalt het rapport de recente PISA scores aan, waaruit blijkt dat er een algemene afname is in de beheersing van basisvaardigheden, zoals lezen, onder de Nederlandse bevolking.  

Meer aandacht voor duurzaamheid

Voor het eerst schenkt de Commissie in haar landenverslagen aandacht aan de vooruitgang die geboekt wordt op de Sustainable Development Goals. Ook is er aandacht voor de kansen en uitdagingen die ontstaan door de klimaat- en energietransitie en wordt er gekeken naar ‘duurzaam concurrentievermogen’, in lijn met de Green Deal. Per land worden dan ook de mogelijkheden onder het nieuwe Just Transition Fund uitgelicht. Als hoge-inkomensland behoort Nederland tot de Europese top in het behalen van bepaalde SDG’s. Alleen op het gebied van klimaat scoort Nederland slechter dan de meeste EU-landen.

Context

In het kader van het Europees Semester analyseert de Commissie elk jaar de sociaaleconomische vooruitgang in lidstaten. Hieruit wordt duidelijk welke uitdagingen en mogelijkheden voor verbetering er zijn per land. De landenverslagen bieden onderbouwing voor de lidstaten om hun economisch beleid op te stellen. Van de lidstaten wordt nu verwacht dat zij uiterlijk in april een nationaal hervormingsplan presenteren. Aan de hand daarvan zal de Commissie voor de zomer met nieuwe landspecifieke aanbevelingen komen.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Landverslag Nederland 2020
Mededeling Commissie: 2020 European Semester: Communication on Country Reports
Persbericht Commissie: Winter Package puts competitive sustainability at the heart of the European Semester
Artikel Neth-ER: Commissie: ‘Europa heeft recordaantal investeringen nodig in O&I'
Artikel Neth-ER: Leesvaardigheid onder Nederlandse vijftienjarigen daalt hard
Artikel Neth-ER: Green Deal investeringsplan mobiliseert één biljoen euro
Artikel Neth-ER: Just Transition Fund concentreert zich op Groningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlandse Josefien Groot wint Rising Innovator Prize 2020

De Nederlandse Josefien Groot heeft de prijs Rising Innovator Prize 2020 gewonnen. De prijs werd tijdens de jaarlijkse R&I days uitgereikt door Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor innovatie,...

Lees meer

Hoe kan Europa de digitale transitie de baas blijven?

Er moet in totaal jaarlijks 117 miljard euro geïnvesteerd worden, waaronder 42 miljard voor onderwijs en vaardigheden, om de digitale kloof te dichten. Zo stelt een rapport over de digitale...

Lees meer

Aandacht voor kennis in Commissierichtlijnen herstelfonds

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het kader van haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei; een van de speerpunten van het...

Lees meer

Onderwijsministers bespreken toekomst van het beroepsonderwijs in Osnabrück

De Europese ministers van onderwijs hebben tijdens een informele Raad in Osnabrück een nieuwe impuls voor het beroepsonderwijs besproken. Hiermee is ook officieel het startschot afgegeven voor...

Lees meer