Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens over de begroting voor 2024. Het budget voor Horizon wordt met 85 miljoen euro verhoogd ten opzichte van het voorstel van de Commissie. Voor Erasmus+ betreft deze stijging ongeveer 100 miljoen euro. Hiermee komen de bedragen voor de programma’s op respectievelijk 12,9 miljard euro en 3,8 miljard euro uit. In totaal heeft de Commissie volgend jaar 189,4 miljard euro te besteden.


Akkoord over begroting 2024: meer geld voor Horizon en Erasmus+

Meer geld voor Horizon en Erasmus+

Horizon Europe en Erasmus+ krijgen in 2024 een hoger budget dan voorgesteld door de Commissie. Horizon krijgt 85 miljoen euro meer dan in het oorspronkelijke voorstel, Erasmus+ ongeveer 100 miljoen meer. Daarmee is de omvang van de budgetten voor 2024 van de programma’s nu respectievelijk 12,9 miljard en 3,8 miljard euro. Het budget voor de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s is verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Toen werd er 13,4 miljard euro uitgetrokken voor Horizon Europe en 3,67 miljard euro voor Erasmus+.  

Andere programma’s

De structuurfondsen hebben volgend jaar 47,9 miljard euro te besteden. Dit is gelijk aan het bedrag dat de Commissie reeds voorstelde. Voor het European Defence Fund en EU4Health geldt hetzelfde. Deze programma’s krijgen volgend jaar respectievelijk 638 miljoen euro en 754 miljoen euro.

Context

In het budgetvoorstel voor 2024 reserveerde de Commissie 12,8 miljard euro voor Horizon Europe en 3,7 miljard euro voor Erasmus+. De positie van de Raad voorzag om 166 miljoen euro minder voor Horizon te reserveren, iets waar onder andere Neth-ER stevige kritiek op uitte. In oktober pleitte het Parlement juist voor extra geld voor de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Het akkoord dat er nu ligt is nog niet definitief. De Raad zal het eerst nog officieel moeten goedkeuren, waarna er over gestemd kan worden in het Parlement. Ook komt dit akkoord over de jaarbegroting op een moment dat de herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) nog op tafel ligt. Zodra hier overeenstemming over is bereikt, kan er voor bepaalde delen van de begroting nog extra geld beschikbaar komen. De Commissie roept de Raad en het Parlement daarom op om snel tot overeenstemming te komen.

Mede geschreven door Bas Morshuis.