16 november 2022

Parlement trekt aan langste eind bij budget 2023: meer geld naar Horizon Europe en Erasmus+

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie heeft komend jaar meer geld beschikbaar voor onderzoek, innovatie en onderwijs dan aanvankelijk voorgesteld. Dat blijkt uit het voorlopige akkoord dat de Raad en het Parlement bereikten over de begroting van 2023. De Commissie zal in totaal 186,6 miljard euro te besteden hebben, waarvan er 12,4 miljard euro naar Horizon Europe gaat en 3,67 miljard euro naar Erasmus+.


Parlement trekt aan langste eind bij budget 2023: meer geld naar Horizon Europe en Erasmus+

Horizon Europe & Erasmus+  

Er gaat in 2023 meer geld naar Horizon Europe en Erasmus+ dan de Commissie voorstelde. Het Parlement heeft de Raad in een voorlopig akkoord overtuigd van een verhoging van het budget voor volgend jaar. Er gaat 12,4 miljard euro naar Horizon Europe, 100 miljoen euro meer dan de Commissie had voorgesteld. Daarnaast is het bedrag fors hoger dan de 11,7 miljard euro die de Raad voor het programma wilde reserveren. Het budget voor Horizon Europe is hiermee in 2023 200 miljoen euro hoger dan in 2022. Erasmus+ krijgt een budget van 3,67 miljard euro, 120 miljoen euro meer dan aanvankelijk door de Commissie begroot werd. Ook dit is een verhoging ten opzichte van het 2022 budget, waarin er 3,4 miljard euro te besteden was.

Andere programma’s 

Het EU4Health programma krijgt er eveneens meer geld bij dan aanvankelijk begroot, in totaal krijgt het programma 739 miljoen euro. Daarnaast gaat er 62,9 miljard euro naar structuurfondsen in 2023, een forse verhoging ten opzichte van het aanvankelijke voorstel door de Commissie, wat 46,1 miljard euro was. Verder komt het budget voor Global Europe-NDICI (internationale samenwerking) uit op 12,3 miljard euro. Ook zal er via het European Defence Fund 946 miljoen euro beschikbaar zijn voor het bevorderen van de Europese strategische autonomie en veiligheid. Het beschikbare budget voor programma’s zoals Digital Europe en InvestEU wordt later bekend gemaakt.

Context

In juni 2022 presenteerde de Commissie de conceptbegroting voor 2023. Het begrote geld volgt uit het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het Parlement en de Raad moeten het eens worden voordat de begroting wordt vastgesteld. De Raad wilde fors bezuinigen op Horizon Europe, maar liet Erasmus+ ongemoeid. Het Parlement, gesteund door Neth-ER en de rest van het kennisveld, streed juist voor meer geld voor onderzoek en innovatie. Net als vorig jaar weet het Parlement bezuinigingen op de kennisprogramma’s dus te voorkomen. De begroting voor 2023 wordt definitief zodra de Raad op 22 november en daarna het Parlement op 23 november het voorlopige akkoord formeel vastlegt.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.