19 oktober 2023

Herziening MFK: Parlement wil meer budget voor strategische technologieën in Horizon Europe

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

In haar positie over de herziening van het MFK wil het Parlement een extra drie miljard euro bovenop de door de Commissie voorgestelde tien miljard voor het budget van Strategic Technologies for Europe Platform. Met een hoger budget zou er meer financiering beschikbaar komen voor Horizon Europe. De Europarlementariërs willen daarnaast dat het initiatief geïntegreerd wordt in het jaarlijkse budget voor 2024.


Herziening MFK: Parlement wil meer budget voor strategische technologieën in Horizon Europe

Parlement wil een stapje extra zetten

Het Parlement heeft zijn positie aangenomen over het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) tijdens de plenaire zitting op 17 oktober. In het goedgekeurde rapport pleiten de Europarlementariërs voor een hoger budget voor het initiatief. Ze willen namelijk een budget van dertien miljard euro, drie miljard meer dan wat de Commissie in juni voorstelde. De extra drie miljard voor STEP was al terug te vinden in de positie van het Parlement over de herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK), waarover de Europarlementariërs eerder deze maand een akkoord vonden. Van de dertien miljard die het Parlement nu voorstelt, zou 1,3 miljard naar Horizon Europe moeten gaan. Het Parlement ziet dus graag dat één tiende van STEP naar het Horizon programma gaat, terwijl de Commissie hier maar één twintigste van haar voorgestelde budget voor over had.

Snel akkoord wenselijk

Ook InvestEU (4,2 miljard) en het European Defence Fund (2,5 miljard) zouden meer geld toegewezen krijgen. Voor het Innovation Fund houdt het Parlement de voorgestelde 5 miljard aan. Waar het extra budget vandaan zou moeten komen is nog onduidelijk. Volgens het Parlement moet er zo snel mogelijk overeenstemming komen tussen het Parlement en de Raad over STEP en de herziening van het MFK, zodat STEP geïntegreerd kan worden in het jaarlijkse budget voor 2024.

Sovereignty Seal en een STEP-commissie

In haar voorstel presenteerde de Commissie ook de zogenaamde Sovereignty Seal, gebaseerd op de Seal of Excellence. Het Parlement wil dat deze stempel ook gegeven zal worden aan projecten die als strategisch worden bevonden onder de Net-Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act. Het Parlement vraagt ook aan de Commissie om bij haar beoordelingen van deze projecten te kijken naar hoe het project de lokale industrie versterkt en hoeveel extra banen het creëert. Om deze stempel uit te kunnen delen, stelt het Parlement voor om een STEP-commissie op te stellen met experts uit de Commissie.

Proefbank voor een soevereiniteitsfonds

In juni gaf de Commissie ook al aan dat STEP zal dienen als voorganger voor een volwaardig soevereiniteitsfonds. In zijn positie onderstreept het Parlement dit en vraagt de Commissie om in 2025 een mid-term evaluatie te doen voor STEP en ook om dat jaar met een voorstel te komen om STEP te herzien of om een voorstel voor een soevereiniteitsfonds te presenteren. 

Context

In juni dit jaar, als onderdeel van het voorstel voor de herziening van het MFK, presenteerde Commissie haar voorstel voor STEP. STEP werd geïntroduceerd om investeringen in strategische technologieën in digital & deep tech, clean tech en biotech op te schalen om het concurrentievermogen van de EU te versterken. In maart presenteerde de Commissie ook de Net-Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act met hetzelfde doel. Over de Critical Raw Materials Act kwam het Parlement reeds tot een akkoord. Het budget voor STEP zal verdeeld worden over de programma’s Horizon Europe, InvestEU, het Innovation Fund en het European Defence Fund komen. De Raad moet zijn positie nog aannemen, vooraleer trilogen over STEP en de herziening van het MFK kunnen beginnen.