De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen Nederlandse kennisinstellingen; zeven universiteiten en twee hogescholen.


9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

24 netwerken geselecteerd

In navolging van de eerste pilot, waarin vorig jaar 17 netwerken werden geselecteerd, maakte de Europese Commissie vandaag de resultaten bekend van de tweede pilot call voor het Europese Universiteiten-initiatief (EUI). Uit de in totaal 62 ingediende aanvragen werden dit jaar 24 netwerken geselecteerd, met een totaal van 165 kennisinstellingen afkomstig uit 26 EU-lidstaten. De in totaal 41 netwerken zullen met steun vanuit zowel het Erasmus+ programma (tot 5 miljoen euro per netwerk) als uit Horizon 2020 (tot 2 miljoen euro per netwerk) als testbed dienen voor het verbeteren van de kwaliteit, inclusiviteit, digitalisering en aantrekkingskracht van het Europese hoger onderwijs. Hiermee zullen zij ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte.

Nederlands succes   

Onder de 24 geselecteerden bevinden zich maar liefst negen Nederlandse instellingen. Zo staan er zeven Nederlandse universiteiten op de lijst, namelijk die van Tilburg binnen de alliantie Engage.eu, Groningen binnen Enlight, de VU binnen het Aurora Netwerk, Leiden in EUniWell, de TU Eindhoven met EuroTeQ, de Radboud Universiteit met NeurotechEU en tot slot de Erasmus Universiteit, die onderdeel uitmaakt van de UNIC alliantie. Voor het eerst zullen er ook Nederlandse hogescholen deelnemen aan het EUI; de Hogeschool Van Hall Larenstein als onderdeel van het INVEST netwerk en NHL Stenden met de RUN-EU Alliantie.

Context

Europese Universiteiten-netwerken zijn transnationale verbanden van Europese universiteiten met een gezamenlijke langetermijnstrategie. Het initiatief wil studenten- en personeelsmobiliteit bevorderen en bijdragen dragen aan de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs. Het Europese Universiteiten-initiatief is in de laatste jaren van het huidige Erasmus+ programma als pilot geïntroduceerd en zal een programmaonderdeel worden van het toekomstige Erasmusprogramma (2021-2027). Onder de 17 geselecteerden uit de eerste call vorig jaar bevonden zich vier Nederlandse instellingen, namelijk de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, Maastricht University en de Universiteit Twente. Het totaal aantal Nederlandse instellingen in de pilot komt hiermee dus op 13.
 

© afbeelding: Europese Commissie