Europese Universiteiten

Dossierbeschrijving

Europese Universiteiten-netwerken zijn transnationale verbanden van Europese universiteiten met een gezamenlijke langetermijnstrategie. Het initiatief heeft tot doel om studenten- en personeelsmobiliteit te stimuleren en om bij te dragen aan de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs. Het Europese Universiteiten-initiatief is in de laatste jaren van het Erasmus+ programma als pilot geïntroduceerd en zal een programmaonderdeel worden van het toekomstige Erasmusprogramma (2021-2027).

Lees meer

Ontstaan: Sorbonne speech en de Europese Onderwijsruimte

Het idee van Europese Universiteiten kwam op de Europese agenda naar aanleiding van de Sorbonne speech van de Franse President Emmanuel Macron in 2017. Hierin riep hij op tot de oprichting van ten minste 20 Europese Universiteiten voor 2024. Hierin gaan universiteiten een verregaande samenwerking aan, met o.a. Europese academische semesters en Europese diploma’s.

Eind 2017 stelde de Europese Commissie voor om een Europese Onderwijsruimte op te richten om onderwijsactiviteiten tussen lidstaten beter op elkaar af te stemmen. In 2018 namen de onderwijsministers Raadsconclusies aan over het oprichten van de Europese Onderwijsruimte. Het initiatief voor Europese Universiteiten is een belangrijk onderdeel hiervan.

De eerste Europese Universiteiten

In juni 2019 maakte de Commissie de selectie voor de eerste pilot bekend. De eerste 17 geselecteerde netwerken zijn in het najaar van 2019 van start gegaan. Vier Nederlandse universiteiten zullen deelnemen aan de eerste pilot: Universiteit van Amsterdam (EPICUR Alliance), Universiteit Maastricht (YUFE), Universiteit Twente (ECIU) en de Universiteit Utrecht (Charm-EU) maken deel uit van de eerste lichting Europese Universiteiten.

Onder de pilot worden verschillende modellen getoetst en is er dan ook veel ruimte voor creativiteit en initiatief van de deelnemende netwerken. Wel moeten de netwerken aan de volgende eisen voldoen:

  • Er moeten minimaal drie hoger onderwijsinstellingen uit drie verschillende EU lidstaten (of Erasmus+ programmalanden) deelnemen en deze moeten een brede geografische spreiding hebben;
  • Netwerken moeten een gezamenlijke langetermijnstrategie opzetten, die gericht is op duurzaamheid, excellentie en Europese waarden;
  • Ze werken naar een ‘inter-university campus’, waarbinnen mobiliteit van studenten, onderzoekers en staff centraal staat, en studenten hun eigen curricula kunnen samenstellen;
  • Ze moeten een challenge-based aanpak aannemen, waarin studenten, academici en externe partners in interdisciplinaire teams samenwerken aan grote maatschappelijke vraagstukken.

Er volgt nog een tweede pilot ronde in 2020. Daarna wordt het Europese Universiteiteninitiatief een onderdeel van het toekomstige Erasmusprogramma (2021-2027).

Meer informatie

Website Commissie: European Universities Initiative
Publicatie Franse overheid: Sorbonne Speech: President Macron gives speech on new initiative for Europe
Artikel Neth-ER: Richting een Europese onderwijsruimte in 2025
Artikel Neth-ER: EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte
Artikel Neth-ER: 4 Nederlandse kennisinstellingen bij gekozen Europese Universiteiten

Geüpdatet op: 02/04/2020

Nieuws

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

The Guild vraagt financiering voor 40 Afrikaanse Universiteitennetwerken

Komen er naast de Europese Universiteiten straks ook Afrikaans-Europese Universiteiten? Als het aan The Guild ligt, werken 120 Europese onderzoeksuniversiteiten binnenkort samen met hun Afrikaanse...

Lees meer

9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen...

Lees meer

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer

EUA: Europees Universiteiten-Initiatief is geen financieringsvehikel

De Europese Universiteiten-netwerken kunnen twee gescheiden werelden samenbrengen. Volgens een enquête onder de leden van de Europese koepel van universiteiten raken door het initiatief eindelijk de...

Lees meer

CESAER: vastgesteld percentage BBP naar hoger onderwijs

Er moet een vast percentage van het BBP toegekend worden aan het hoger onderwijs in Europa. Dit stelt CESAER in een van haar twee onlangs gepubliceerde position papers. In het eerste paper deelt de...

Lees meer

Update werkprogramma Horizon 2020 maakt geld vrij voor corona-onderzoek

De Commissie heeft in de strijd tegen het coronavirus geld vrijgemaakt voor medisch onderzoek, zo blijkt uit de update van haar Horizon 2020 werkprogramma voor dit jaar. Door middel van extra...

Lees meer

EUA presenteert voorstellen voor synergieën Europese programma’s

De European University Association (EUA) roept op om de verschillende Europese programma’s meer op één lijn te brengen en draagt daarom een aantal concrete plannen aan. Volgens de vereniging kunnen...

Lees meer

Hoe Horizon Europe moet bijdragen aan Europese Universiteiten

De Commissie wil geld uit Horizon Europe besteden aan het Europese Universiteiten-initiatief. Het plan voor een Europees Excellentie-initiatief moet deelnemende universiteiten excellenter maken en...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.