Europese en nationale stakeholders implementeren het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) effectief. Dat stelt een onafhankelijke studie voor de Commissie over de effectiviteit en toegevoegde waarde van EQF. Zo faciliteert het EQF verbeterde toegang tot levenslang leren in nationale kwaliteitssystemen en zorgt het voor meer vergelijking en vertrouwen tussen lidstaten.


‘Europees kwalificatiekader stimuleert vergelijking en wederzijds vertrouwen’

Betere vergelijking nationale kwaliteitssystemen

Het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) wordt succesvol geïmplementeerd door nationale en Europese stakeholders. Dat blijkt uit een onafhankelijke studie die de Raadsaanbeveling over de herziening van het EQF uit 2017 toetst op zijn effectiviteit en toegevoegde waarde. Volgens het onderzoek zorgt het EQF voor meer toegankelijkheid en transparantie van informatie rondom kwalificaties en de leeruitkomsten. Dit leidt tot betere vergelijking en vertrouwen tussen onderwijssystemen binnen en tussen lidstaten. Zo is EQF succesvol in het faciliteren van levenslang leren, door nationale barrières te verwijderen en fondsen beschikbaar te stellen. Ook stimuleert het EQF de integratie van non-formeel en informeel leren in nationale kwalificatiekaders (NQF). Ook geeft de studie een punt van kritiek: het EQF slaagde er namelijk niet in om gezamenlijke principes en organisatorische veranderingen te bewerkstelligen, omdat nationale kaders al voor genoeg vertrouwen in kwaliteit zorgen.

Toegevoegde waarde EQF

Volgens de studie zorgt het EQF voor toegevoegde waarde door het vaststellen van een gezamenlijke taal en structuur voor betere vergelijking van kwalificatiesystemen tussen lidstaten en derde landen. Daarnaast functioneert het EQF als vertalingsmechanisme en referentiepunt voor nationale kwalificaties en houdt het EQF genoeg openheid aan om vertrouwen te stimuleren tussen nationale systemen. De studie stelt daarom dat de Commissie geen veranderingen hoeft door te voeren aan de tekst, structuur en kader van de huidige Raadsaanbeveling EQF. Wel kunnen NQF de integratie van microcredentials verbeteren, zodat alle lidstaten alle onderwijsvormen in het nationale systeem opnemen.

Context

Het EQF werd voor het eerst in 2008 tot stand gebracht in een Raadsaanbeveling. Deze onafhankelijke studie evalueert de ontwikkelingen rondom de implementatie van Raadsaanbeveling over de herziening van het EQF uit 2017, die onderdeel was van de New Skills Agenda.  De studie vond plaats ter ondersteuning van de verwachte evaluatie van de Commissie over het EQF in het eerste kwartaal van 2024. In maart 2023 sloot de consultatie voor de evaluatie. Eerder dit jaar bewerkte het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) haar online tool voor NQF.