Terwijl Nederland wacht op de Tweede Kamerverkiezingen, presenteert Duitsland haar conceptplannen voor het Europees herstelfonds. De plannen geven toegang tot een Europese pot met 672 miljard euro. Digitalisering van het onderwijs vormt een van de speerpunten. Wat kunnen we leren van onze oosterbuur?


Wat Nederland kan leren van Duits herstelplan

Duitsland wil onderwijs digitaliseren

Digitalisering van het onderwijs vormt een van de kernpunten van de Duitse plannen voor herstel na de coronacrisis. Dat blijkt uit het concept voor het ‘German Recovery and Resilience Plan’. Duitsland schrijft het plan om aanspraak te maken op een Europese pot met 672 miljard euro. Van de ruim 29 miljard die Duitsland zal ontvangen, gaat anderhalf miljard naar digitaal onderwijs. Nog eens zes miljard gaat naar de digitalisering van de economie. Berlijn wil onder meer investeren in een nationaal onderwijsplatform. Ook wil onze oosterbuur apparatuur aanschaffen voor scholen en leerkrachten. Om scholen te helpen bij de omslag, wil Duitsland geschoold IT-personeel aanstellen. Naast digitalisering wil Duitsland 850 miljoen euro uittrekken voor steun aan mkb’ers die stagiairs in dienst nemen.

Commissie zit niet stil

De Commissie wil lidstaten helpen bij het opstellen van hun plannen. Na het akkoord tussen regeringsleiders in december 2020, publiceert zij nu nieuwe richtlijnen. 37% van de uitgaven moeten besteed worden aan vergroening en 20% krijgt een digitale insteek. Ook moeten de plannen aansluiten op de aanbevelingen uit het Europees Semester, waar Duitsland bijna 1500 woorden aan besteedt. Tenslotte moet het nationale herstelplan gestructureerd worden rond zes thematische pijlers:

  1. groene transitie;
  2. digitale transformatie;
  3. slimme, duurzame en inclusieve groei en banen;
  4. sociale cohesie;
  5. gezondheid en veerkracht;
  6. kinderen en jeugd, inclusief onderwijs en vaardigheden.

Context

De Recovery and Resiliency Facility is een belangrijk instrument binnen het Europees herstelfonds NextGenerationEU met een budget van maar liefst 672,5 miljard euro. Lidstaten kunnen geld ontvangen uit het fonds voor het herstel na de coronacrisis. Nederland maakt aanspraak op maar liefst 5,6 miljard euro, maar moet daarvoor eerst een herstelplan indienen. Het kabinet heeft laten weten dat dit pas na de Tweede Kamerverkiezingen zal gebeuren.