Wat is jouw mening over je huidige stage of eerdere stages? Dat wil de Commissie graag weten in verband met een evaluatie van het Europees Kwaliteitskader voor Stages. De deadline is 18 maart.


Was jouw stage van voldoende kwaliteit?

Hoe ervoer jij je stage?

De Commissie is benieuwd naar de ervaringen en meningen van huidige en voormalige stagelopers, alsook jongeren die van plan zijn in de toekomst stage te lopen. De enquête van de Commissie draagt bij aan de evaluatie van het Europees kwaliteitskader voor stages. Zij wil weten tot in hoeverre het kader heeft bijgedragen tot betere arbeidsvoorwaarden van stagelopers en of het kader nog steeds voldoet aan de behoeften van stagelopers en werkgevers. Ook vraagt de Commissie zich af of er bepaalde elementen missen die de kwaliteit van een stage significant zouden verbeteren. De enquete is in te vullen tot 18 maart.

Context 

In 2014 nam de Raad een Aanbeveling aan waarin zij lidstaten aanbeveelt de kwaliteit van stages te verbeteren door basisvoorwaarden te introduceren. Het gaat hierbij om vrijwillige stages die losstaan van de studie. Bij de gestelde beginselen kan men denken aan het sluiten van een schriftelijke stageovereenkomst, het opstellen van leer- en opleidingsdoelen, erkenning, rechten en plichten en de arbeidsvoorwaarden. Destijds bestond er in sommige lidstaten en sectoren nog geen regelgeving ten aanzien van stages. Een veelgehoorde klacht was dat veel stages van lage kwaliteit zijn en gebruikt werden om instroombanen te vervangen. De evaluatie van de Aanbeveling is onderdeel van het actieplan voor de Europese Pijler van Sociale Rechten en moet ook bijdragen aan een succesvol Europees jaar van de jeugd. In die context veroordeelde het Parlement onlangs de praktijk van onbetaalde stages.