Het Europees Parlement wil nieuwe maatregelen invoeren die de Europese jeugd meer bewegingsvrijheid moeten bieden na de covid-19 pandemie. De Europarlementariërs veroordelen de praktijk van onbetaalde stages, willen de baangarantie voor jongeren vergroten en de mentale gezondheid van Europese jongeren verbeteren.


EP stemt voor resolutie ‘herstel’ Europese jeugd

Stageplekken en opstap naar de arbeidsmarkt

Het Parlement neemt een resolutie aan die de Europese jeugd meer bewegingsvrijheid moet bieden na de covid-19 pandemie, zo blijkt uit een persbericht. In totaal steunen maar liefst 580 van de 705 Europarlementariërs de resolutie 'Empowering European youth: post-pandemic employment and social recovery'. De volksvertegenwoordigers veroordelen het bestaan van onbetaalde stages en roepen op een wettelijk kader te introduceren om een billijke vergoeding voor stages en leerwerkplaatsen te garanderen. Dit moet gerealiseerd worden middels de Youth Guarantee. Daarnaast tracht de resolutie te garanderen dat jongeren op een effectieve manier banen kunnen vinden via een nieuw te realiseren online platform. Deze digitale ruimte moet het Europese Jongerenportaal, Europass en Eures-platforms samenvoegen om jongeren te informeren over banen, beschikbare financiële steun en mobiliteitsprogramma's binnen de EU. Tevens ondersteunt het nieuwe ALMA-initiatief jongeren die geen werk kunnen vinden bij het zoeken naar tijdelijke werkervaring. Volgens de resolutie zouden lidstaten bovendien minstens 15 % van hun financiering uit het Europees Sociaal Fonds+ moeten benutten om jongeren hoogwaardige werkgelegenheid te bieden.  

Mbo-ruimte en belangen jongeren centraal

Met betrekking tot het beroepsonderwijs roept de resolutie de Commissie en lidstaten op een zelfstandige mbo-ruimte te realiseren en een apart statuut voor stagiairs op te stellen. De Europarlementariërs vragen verder extra aandacht te besteden aan de mentale gezondheidsproblemen van jongeren, die tijdens de pandemie sterk zijn toegenomen. Het Parlement wil met deze resolutie de belangen van jongeren incorporeren bij de plannen voor het sociaaleconomische herstel van de EU, bijvoorbeeld bij het Europees Herstelfonds.

Context

2022 is het jaar van de Europese jeugd. Daarom worden er allerlei initiatieven opgezet voor jeugdigen. De aangenomen resolutie beoogt tevens bij te dragen aan het realiseren van de Europese Onderwijsruimte in 2025. In 2021 stelde de Europese studentenvakbond (ESU) al voor een Europees studentenhandvest te ontwikkelen om onderwijs en de belangen van jongeren een meer centrale rol in de Europese toekomst te geven.