Vijf universiteitenkoepels maken samen een vuist tegen de plannen van de Commissie om geassocieerde landen van Horizon Europe te weren van kwantum- en ruimtevaartprojecten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Volgens de universiteiten zou een ‘EU-Eerst’-aanpak onderzoek en innovatie belemmeren.


Universiteitenkoepels zeggen nee tegen ‘EU-Eerst’

Voor samenwerking, tegen EU-Eerst

Een groep van vijf universiteiten-koepels roepen de Commissie in een gezamenlijk verklaring op om de toegang van geassocieerde landen niet te beperken tot delen van Horizon Europe, waaronder het VK en Zwitserland. De beperkingen betreffen vooral onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van ruimtevaart en kwantumtechnologie en worden door de Commissie gerechtvaardigd om de strategische autonomie van Europe te bevorderen. Ook de League of European Research Universities (LERU) is een van de ondertekenaars. Volgens de secretaris-generaal van de LERU: “Kan een defensieve EU-Eerst-benadering baanbrekend onderzoek en innovatie belemmeren, wat onmisbaar is voor het verbeteren van het dagelijks welzijn van de Europese burgers.” Eind maart uitte de koepel EuroTech Universities Alliance ook al haar zorgen in een open brief.

Context

77 onderzoeksgedreven universiteiten vertegenwoordigd in vijf koepels – German U15Russell GroupUDICELERUThe Guild – trekken gezamenlijk op tegen het voorstel van de Commissie om deelname van geassocieerde landen aan bepaalde onderdelen van Horizon Europe te beperken, waaronder ruimtevaart- en kwantumtechnologieprojecten. De Commissie wil met het voorstel de strategische autonomie van Europa bevorderen, maar het standpunt leidt tot verhitte discussies in Brussel. De Commissie heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de universiteitenkoepels om deelname-eisen te heroverwegen. Ook moet de associatiestatus van het VK en Zwitserland nog formeel bekrachtigd worden. In mei zal naar verwachting een nieuwe Mededeling van de Commissie verschijnen over de ‘Global Approach to Research, Innovation, Education and Youth’ waarin duidelijk moet worden hoe Europa haar strategische autonomie wil versterken.