Het controlesysteem en de regels van de EU voor staatssteun zijn doelgericht, maar een aantal individuele regels moeten in het licht van de groene, industriële en digitale transitie worden aangepast. Dit concludeert de Europese Commissie in een evaluatie. De Commissie zal dan ook voorstellen om de regels voor het berekenen van indirecte subsidiabele kosten voor onderzoek & innovatie projecten te versimpelen. Ook wil zij door een aanpassing van de regels de deelname van het mkb aan Important Projects of Common European Interest faciliteren.

Staatssteunregels doelgericht, wel aanpassingen nodig voor de toekomst

Goede regels, kleine aanpassingen  

Een aantal individuele staatsteunregels moeten in het licht van de groene, industriële en digitale transitie worden aangepast, maar over het algemeen zijn het controlesysteem en de regels van de EU voor staatssteun doelgericht. Dit concludeert de Europese Commissie in een evaluatie over de staatssteunregels. Om de nieuwe prioriteiten van de Commissie te adresseren wil zij op korte termijn een aantal individuele regels veranderen, zoals de regels omtrent het berekenen van indirecte subsidiale kosten voor onderzoek & innovatie projecten binnen de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Ook de regels voor Important Projects of Common European Interest (IPCEI) moeten op de schop om het mkb een betere toegang te verschaffen tot deze projecten.    

Context

In 2012 publiceerde de Commissie haar agenda voor staatssteunmodernisering om een grondige hervorming van de staatssteunregels te bewerkstelligen. Als onderdeel van de exercitie hervormde de Commissie al tal van staatssteunregels. Een groot aantal regelingen zou eigenlijk verlopen aan het einde van 2020, maar de Commissie heeft besloten deze te verlengen omwille van rechtszekerheid. Dit geeft de Commissie de tijd om toekomstige veranderingen binnen de regelingen voor te bereiden.  

Wel wil de Commissie dat nog voor het volgende meerjarig financieel kader start de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) herzien. Hieronder kunnen bepaalde onderzoeksprojecten in de toekomst vrijgesteld worden van meldplicht onder de Europese staatssteunregels. De verordening zal het dan ook makkelijker maken om projecten in Horizon 2020 of Horizon Europe met een Seal of Excellence - alsook projecten binnen InvestEU en Interreg - te financieren met nationale fondsen.