De Europese Commissie roept geïnteresseerden op om een bijdrage te leveren aan de consultatie over de draft Union Framework for State aid for Research, Development and Innovation (R&D&I Framework). Het doel van de consultatie is om opvattingen over de eerste ontwerptekst van het R&D&I Framework te verzamelen. Opmerkingen en reacties kunnen tot en met 17 februari 2014 worden ingestuurd.

Geef uw mening over staatssteun voor onderzoek en innovatie

De Europese Commissie roept geïnteresseerden op om een bijdrage te leveren aan de consultatie over de draft Union Framework for State aid for Research, Development and Innovation (R&D&I Framework). Het doel van de consultatie is om opvattingen over de eerste ontwerptekst van het R&D&I Framework te verzamelen. Opmerkingen en reacties kunnen tot en met 17 februari 2014 worden ingestuurd.

In het R&D&I Framework worden de voorwaarden beschreven die de lidstaten in acht moeten nemen bij het verlenen van steun aan de industrie voor R&D&I-activiteiten. Het vorige R&D&I Framework was van kracht in de periode januari 2007 tot en met december 2013. Het nieuwe R&D&I Framework zal vanaf 1 juli 2014 in werking treden. DG Competition is verantwoordelijk voor het R&D&I Framework.

Meer informatie
Publicatie: Consultation on the draft Union Framework for State aid for Research, Development and Innovation
Publicatie: Paper of the services of DG Competition containing a draft Framework for state aid for research and development and innovation
Publicatie: Current Community framework for state aid for research and development and innovation