De digitale kenniseconomie is volgens Europese regeringsleiders één van de speerpunten in de Europese samenwerking met Afrika. Dat bleek tijdens de Europese Raad van 15-16 oktober. Ook de Brexit kwam aan bod: de regeringsleiders vragen Brexit-onderhandelaar aan EU zijde Michel Barnier om de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk onverwijld voort te zetten.


Regeringsleiders: kenniseconomie speerpunt in samenwerking met Afrika

Afrikaanse kenniseconomie

De digitale kenniseconomie is één van de hoofdgebieden voor samenwerking tussen de EU en Afrika. Dat concludeerden de Europese regeringsleiders tijdens de vergadering van de Europese Raad op 15 en 16 oktober. De samenwerking met Afrika is volgens de leiders een “hoge prioriteit” en een natuurlijke keuze, gezien de ligging en geschiedenis van het continent. De Europese Raad ziet een aantal speerpunten voor de economische samenwerking, waarvan de digitale kenniseconomie op één staat. Ook is er aandacht voor hernieuwbare energie, transport, gezondheid en voeding. Daarnaast wijzen de regeringsleiders opnieuw op de algemene principes voor internationale samenwerking, waaronder mensenrechten, gelijkheid, onderwijs en vaardigheden.

Brexit – nog geen doorbraak

De regeringsleiders spraken ook over de stroeve Brexit-onderhandelingen. Eigenlijk had de Europese Raad op 15 oktober over een akkoord moeten spreken, maar dat is niet gelukt. De regeringsleiders vragen Michel Barnier, de Europese Brexit-onderhandelaar, om de gesprekken voort te zetten en verzoeken het Verenigd Koninkrijk om inschikkelijkheid om een deal mogelijk te maken. De Commissie wordt gemaand om tijdig na te denken over noodmaatregelen voor een no-deal scenario. Die maatregelen mogen wat de regeringsleiders betreft best eenzijdig zijn en enkel het belang van de Unie verdedigen, mits er een einddatum aan verbonden wordt.

Context

Op de agenda stonden verder COVID-19, klimaatmaatregelen, Wit-Rusland en Turkije. Ten slotte roepen de regeringsleiders Rusland op om mee te blijven werken aan gesprekken over MH17.
Afrika krijgt het afgelopen jaar meer aandacht op het Europees niveau. Het eerste werkbezoek van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie was aan Addis Abeba, hoofdstad van de Afrikaanse Unie. Dat werd gevolgd door de allereerste top ooit tussen Europese en Afrikaanse onderzoeksministers in juli, met nadruk op mobiliteit en vaardigheden.
De Brexit-onderhandelingen verlopen stroef. In juli riepen meer dan 100 Britse en Europese onderzoeksorganisaties op tot een hechte onderzoekssamenwerking.


Copyright foto: European Union