Voorstel voor vernieuwde samenwerking tussen Afrika en EU

10 maart 2020

Het stimuleren van onderwijs, onderzoek en innovatie is een van de gemeenschappelijke belangen, waarop partnerschap tussen Afrika en Europa moet worden gebaseerd. Dit staat in een voorstel van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Ook worden onder andere een groene transitie en digitale transformatie benoemd als focuspunten. Het voorstel vormt de basis voor het gesprek over een nieuwe strategie tijdens de African Union Summit in Oktober 2020.

Gemeenschappelijk belang van onderwijs, onderzoek en innovatie

Het stimuleren van onderwijs, onderzoek en innovatie is een van de gemeenschappelijke belangen, waarop partnerschap tussen Afrika en Europa moet worden gebaseerd, om samenwerking tussen de continenten ten goede te komen. Dit staat in een voorstel van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Jonge vrouwen en mannen hebben betere toegang nodig tot inclusief kwaliteitsonderwijs. Ook dienen onderwijssystemen hun leerresultaten beter af te stemmen. Van fundamenteel belang is hierbij de samenwerking tussen academici, onderzoek en lokale bedrijven. Daarnaast worden onderwijsmobiliteit, training voor leraren, twinning initiatieven en andere gemeenschappelijke onderzoeksactiviteiten benoemd als potentiële vormen van samenwerking.

Innovatie voor klimaatvriendelijke technologie

Naast onderwijs, wetenschap en innovatie worden ook een groene transitie en digitale transformatie gezien als focuspunten. De focuspunten zijn ondergebracht onder vijf partnerschappen, namelijk: groene transitie; digitale transformatie; duurzame groei en banen; vrede en bestuur; en migratie en mobiliteit. Goede kansen voor samenwerking worden gevonden in de Green Deal, gezien de mogelijkheden in Afrika op het gebied van hernieuwbare energie en biodiversiteit. Hierbinnen wordt innovatie benoemd als sleutel tegen klimaatverandering en ter ondersteuning van de groene transitie. Investeringen dienen daarom te zijn gericht op het versterken van wetenschappelijke capaciteiten en het vergeven van toegang tot klimaatvriendelijke technologie, en lokale aanpassing hieraan.

Context 

De vijf bovengenoemde partnerschappen uit het voorstel vormen de basis voor het gesprek over een nieuwe strategie dat plaatsvindt tijdens de African Union Summit in Oktober 2020. De partnerschappen sluiten aan op de ambities van de Commissie Von der Leyen die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Samenwerking tussen de EU en Afrika wordt door de Commissie gezien als een noodzaak om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan en gemeenschappelijke belangen en toekomst te bevorderen. BussinessEurope heeft voorafgaand aan het voorstel ook voor nauwere onderwijssamenwerking met Afrika gepleit. 

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: EU paves the way for a stronger, more ambitious partnership with Africa
Q&A Commissie: Questions and Answers: Towards a Comprehensive Strategy with Africa
Commissie voorstel: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards a comprehensive Strategy with Africa
Artikel Neth-ER: BusinessEurope pleit voor onderwijssamenwerking met Afrika
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag vijf nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse...

Lees meer

Innovatie-experts gezocht

De Commissie is op zoek naar experts die kunnen helpen bij het evalueren van EIC Accelerator aanvragen, gericht op baanbrekende innovatie. De experts zullen ingezet worden voor het evalueren van...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Partnerschappen gezocht voor interregionale innovatie

De Commissie is op zoek naar interregionale partnerschappen om innovatieprojecten op te zetten. Een nieuwe pilot call richt zich op het herstel van regio’s na de corona-pandemie door middel van...

Lees meer