De eerste drie jaar van het Quantum Technologies Flagship waren niet zonder succes. Het Europese vlaggenschip op het gebied van quantumonderzoek financierde 24 projecten. Dat leverde onder meer 25 start-ups, 105 patenten en 1.536 publicaties op. Nog belangrijker is de kiem van een Europees quantumnetwerk, hoewel vaardigheden en genderbalans zorg vragen.


Quantum Flagship rapporteert eerste doorbraken

De eerste drie jaar

Het Quantum Technologies Flagship kan tevreden terugkijken op haar eerste drie jaar. Sinds de start in 2019 financierde het partnerschap 24 onderzoeksprojecten. Dat leidde onder meer tot 25 start-ups, 105 patenten en 1.313 publicaties op, met nog eens 223 op de rol. Het grootste succes is echter de start van een Europees ecosysteem van quantumonderzoekers, stelt de Commissie in een rapport over de eerste jaren van het vlaggenschipproject. Zo investeerden Duitsland, Frankrijk en Nederland zelf geld in quantum: respectievelijk 2 miljard, 1,8 miljard en 670 miljoen euro. Ook startten meerdere netwerken en onderwijsprogramma’s, waaronder QTEdu met de TU Delft.

Op naar nog eens zeven jaar

De Commissie blikt ook vooruit op de komende zeven jaar van het Quantum Flagship. Onder Horizon Europe zal de Commissie het vlaggenschipproject blijven steunen met een financiering van ten minste 500 miljoen euro. In 2025 moet de EU zo haar eerste quantumcomputer met quantumversnelling hebben. Tevens sluit quantumtechnologie goed aan op de Europese ambities van de Chips Act. Volgens de Commissie is quantumtechnologie cruciaal voor de volgende generaties chips. Toch zijn er nog wel een aantal beren op de weg: het schort aan quantumvaardigheden onder personeel, en het aandeel vrouwelijke onderzoekers in de projecten is met 13% laag.

Context

Het Quantum Flagship sluit niet alleen aan op de Chips act, maar ook op de Europese digitale ambities voor 2030. Volgens het Digitale Kompas 2030 is Europa in 2030 marktleider op quantumgebied. Het vlaggenschip stamt al uit Horizon 2020 en is één van de Future and Emerging Technologies (FET) Flagships. Dit zijn grootschalige onderzoeksinitiatieven waarin excellente onderzoekers uit verschillende disciplines samenwerken aan een gezamenlijk doel. De projecten hebben een loopduur van tien jaar. Naast quantum zijn er ook het Graphene Flagship en het Human Brain Project Flagship.