Het Parlement en de Raad nemen het beleidsprogramma Digitale doelstellingen 2030 aan. Aan de hand van dit programma wil de EU in 2030 klaar voor de digitale transitie zijn, zoals gesteld in de doelstellingen van het Digitaal Kompas.


Parlement en Raad keuren beleidsprogramma digitale doelstellingen 2030 goed

Nieuw beleidskader voor digitale doelstellingen  

Het Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over het Digital Decade 2023 beleidsprogramma. Dit programma versterkt Europa’s digitale positie richting 2030, aan de hand van inclusief en duurzaam digitaal beleid, waarin de burger cenraal staat. Het programma stelt concrete digitale doelstellingen op het gebied van vaardigheden, veilige infrastructuren en voor de digitale transitie van bedrijven en openbare diensten. De Commissie monitort voortgang via de Digital Economy and Society Index (DESI), en brengt jaarlijks een ‘State of the Digital Decade'-verslag uit.

Onderzoek en onderwijs leveren belangrijke bijdrage

Onderzoek en onderwijs vervullen een aanzienlijk onderdeel binnen het programma. Zo benadrukt het programma het belang van inclusief digitaal onderwijs meermaals. Leven Lang Leren speelt een belangrijke rol voor de ambitie dat in 2030 ten minste tachtig procent van de Europese bevolking basale digitale vaardigheden heeft. Verder duidt men onderzoek aan als drijfveer voor de digitale en groene transities, wat volgens de Commissie reden is om meer te investeren in onderzoek, innovatie, ontwikkeling en de onderzoeksgemeenschap.

Context

De Commissie introduceerde het 2030 Policy Programme “Path to the Digital Decade” in 2021, met oog op de doelstellingen uit het Digitale Kompas. Aan de hand van dit voorstel dienden lidstaten ieder een meerjarige strategische routekaart voor het digitale decennium in. Daarnaast stelde de Commissie een lijst van geïdentificeerde focusgebieden voor meerlandenprojecten op (zie annex). Afgelopen zomer kwamen het Parlement en de Raad tot een voorwaardelijke overeenkomst. Met de officiële publicatie van het programma is het akkoord nu definitief.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.